En ändring av förordningen om vinterdäckskrav gällande fordon i tung trafik träder i kraft 2 januari 2017

30.12.2016 13.31
Tiedote

Alla tunga fordon i den internationella trafiken ska från och med 2 januari 2017 vara försedda med däck för vinterbruk i december, januari och februari.

Enligt statsrådets förordning gäller vinterdäckstvånget även tunga fordon från och med 2 januari 2017. Det är möjligt att det ännu sker ändringar i vinterdäckskraven eftersom en total reform av vägtransportlagstiftningens förordningar gällande däckkraven för vintersäsongen granskas och utvärderas som bäst. 

Enligt förordningen som träder i kraft från och med januari, ska lastbilars och bussars drivande axlar under perioden december, januari och februari förses med vinterdäck vars mösterdjup på huvudmönstrets slitbana är minst 5 mm. Detsamma gäller personbilar som väger över 3,5 ton samt traktorer, vilkas konstruktiva hastighet är över 60 km/h. På fordonets övriga axlar och släpvagnar ska man använda däck som har ett mönsterdjup på minst 3 mm.

Däck som lämpar sig för vinterbruk

Det finns två olika typgodkända däckkategorier som lämpar sig för vinterbruk. Den traditionella markeringen M+S, MS eller M & S baserar sig på däcktillverkarens egen uppfattning att däcket lämpar sig för vinterförhållanden.  3PMSF-markeringen (en symbol med tre bergstoppar och en snöflinga) finns på däck som lämpar sig för krävande vinterförhållanden (innebär att däcken klarat snögreppstestet).

Däcktillverkaren ska markera regummerade däck på det sätt som nämnt ovan när däckets ytbeläggning uppfyller kraven för däck som lämpar sig för vinterbruk.

Asiakastiedotteet