FI SV EN

Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden pakkausmerkintöjen valvonta vuonna 2017

14.2.2018 9.58
Tiedote

Tullilaboratoriossa tehtiin vuonna 2017 pakkausmerkintätarkastus kaikkiaan 1 322 elintarvikenäytteelle, joista 220 tuotetta valittiin tarkempaan merkintätarkastukseen niissä havaittujen määräystenvastaisuuksien takia. Vakavia merkintävirheitä todettiin 74 tuotteessa ja vähäisempiä virheitä 134 tuotteessa. Vakavat virheet johtavat tuotteen hylkäykseen, vähäisistä virheistä annetaan huomautus.

Kulutustavaranäytteistä pakkausmerkintätarkastus tehtiin 1 553 tuotteelle. Näistä 195 tuotteen todettiin olevan määräysten vastaisia, ja ne valittiin tarkempaan merkintätarkastukseen. Vakavia pakkausmerkintävirheitä todettiin 78 tuotteessa ja vähäisempiä virheitä 117 tuotteessa.

Elintarvikkeiden pakkausmerkintätarkastuksissa yleisin (34 %) syy hylkäykseen oli, että tuotteissa ei ollut suomen- ja ruotsinkielisiä merkintöjä lainkaan tai että merkinnät olivat vain yhdellä kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Seuraavaksi eniten virheitä oli allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden ilmoittamisessa (16 %) sekä varoitusmerkinnöissä (11 %). Tuotteen sisältämiä allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita ei oltu ilmoitettu ainesosaluettelossa suomeksi ja ruotsiksi, niitä ei oltu korostettu ainesosaluettelossa elintarviketietoasetuksen mukaisesti tai tuotteesta puuttui kokonaan tieto siitä, että se saattaa sisältää allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita. Varoitusmerkintävirheitä oli esimerkiksi pavuille ja tietyille elintarvikeväreille vaadittavissa merkinnöissä. Lisäksi pakkausmerkinnöissä oli muun muassa kiellettyjä terveysväitteitä, puutteellisia käyttöohjeita sekä kiellettyjä luomumerkintöjä.

Kulutustavaroiden pakkausmerkintätarkastuksissa yleisin (49 %) hylkäyksen syy oli se, että tuotteesta puuttui kokonaan CE-merkintä tai se oli virheellinen. CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Sen saa lisätä vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään. Toiseksi yleisin (17 %) syy hylkäyksiin oli, että tuotteesta puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät kokonaan tai tuotteista puuttui toinen merkinnöissä vaadittavista kielistä. Lisäksi tuotteista puuttui muun muassa niille vaadittavia varoitusmerkintöjä tai turvallisen käytön kannalta olennaisia käyttöohjeita.

Vakavat merkintävirheet toimijoiden tuli korjata ennen tuotteiden vapautumista markkinoille tai tuotteiden maahantuonti tai markkinoille saattaminen kiellettiin kokonaan. Lievemmistä merkintävirheistä toimijoille annettiin huomautuslausunto tai kehotus korjata virhe esimerkiksi omavalvonnan puitteissa.

Tullilaboratorion tiedotteet