Covid-19 - Tullin ja arvonlisäveron vapautuksen hakeminen taannehtivasti 30.1.2020 alkaen tapahtuneesta maahantuonnista (päivitetty 20.4.2020)

20.4.2020 11.49
Tiedote

Euroopan komissio on antanut päätöksen 2020/491, jonka mukaan covid-19-epidemian torjumiseen tuodut tavarat on tiettyjen edellytysten vallitessa vapautettava tuontitulleista ja maahantuonnin yhteydessä maksettavasta arvonlisäverosta. Lisäksi katastrofiapujärjestöjen toimesta tuomat tavarat voidaan vapauttaa tullista ja arvonlisäverosta. Katso päätöksen sisällöstä tarkemmin Tullin tiedote: Covid-19 Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti.

Vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta voidaan hakea taannehtivasti 30.1.2020 alkaen tapahtuneesta tuonnista. Taannehtivaa vapautusta haetaan tekemällä tullin palauttamista koskeva oikaisuvaatimus, joka osoitetaan Tullille. Tulli ei palauta maahantuonnin arvonlisäveroa tullin palautuspäätöksellä, jos maahantuojana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty toimija. Näiden tuontien osalta toimivalta maahantuonnin arvonlisäverotuksessa on Verohallinnolla. Nämä maahantuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisella veroilmoituksella.  Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja ilmoituksella olevan virheen korjaamisesta on lisätietoja vero.fi-sivulta.

Tullinpalautusta voi hakea joko tullin lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, että hakemus koskee covid-19-palautusta (esimerkiksi hakemuksen otsikkoon sana: covid-19).

Hakemuksen liitteet:

  • kopio päätöksestä, johon haet muutosta.
  • asiakirjat, joihin vaatimuksissa vedotaan ja joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun.
  • kauppalasku tai tilausvahvistus.
  • hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöiltä vaadittavan valtuutusluvan numero ja päivämäärä. (Valtuutuslupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Lupakeskukselta sähköpostitse: lupakeskus(at)tulli.fi)
  • yksityisen toimijan tuodessa tavarat tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan puolesta, tulee oikaisuvaatimuksen liitteenä ilmoittaa tulli- ja veroetuun oikeutetun toimijan allekirjoittama vakuutus siitä, että tavarat menevät/ovat menneet komission päätöksessä 2020/491 edellytettyyn käyttötarkoitukseen.
  • valtakirja tarvittaessa.

Hakemus tulee toimittaa Tullin kirjaamoon ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös kirjeitse osoitteeseen Tullin kirjaamo, PL 512, 00101 Helsinki

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Corona Coronavirus Korona