Brasiliasta, Iranista, Venäjältä tai Ukrainasta peräisin olevien rauta- ja teräslevyvalmisteiden lopullinen polkumyyntitulli voimaan 7.10.2017

9.10.2017 13.37
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat rauta- ja teräslevyvalmisteita Brasiliasta, Iranista, Venäjältä tai Ukrainasta, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 7.10.2017 lähtien.

Polkumyyntitulli koskee seuraavia tavaroita: raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetut valssatut levyvalmisteet, kelatut tai kelaamattomat (määrämittaan leikatut tuotteet ja ohuet liuskat mukaan luettuina), ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-koodi 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-koodi 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-koodi 7226191090), 7226 91 91 tai 7226 91 99. Polkumyyntitullin suuruus ilmoitetaan EU:n virallisen lehden numerossa L 258, 6.10.2017. Se voi olla vaihdella yrityksittäin tai olla samansuuruinen kaikille kyseisen maan yrityksille. Tulli on voimassa viisi vuotta.

Polkumyyntitulleja ei kanneta takautuvasti 7.1.2017 alkaneen kirjaamisen aikana tuoduista tavaroista. Kirjaaminen koski venäläisiä ja brasilialaisia levyvalmisteita. Serbiaa koskenut tutkimus on päättynyt.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet