Arvonlisäverolain 94b §:n soveltaminen maahantuonnissa tullimenettelyissä 42xx ja 63xx 23.11.2019 alkaen

28.11.2019 14.58
Tiedote

Tullin tuontijärjestelmässä tuli 23.11.2019 käyttöön uusi rajapinta. Muutos edellyttää, että tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava erityismaininnan lisäkoodin XAJ selitteenä jatkossa Y040 (sellaiselle tuojalle tuojajäsenvaltiossa annettu alv-tunniste, joka on nimetty tai tunnustettu verovelvolliseksi alv-direktiivin 201 artiklan nojalla) tai Y042 (tuojajäsenvaltiossa veroedustajalle annettu alv-tunniste).

Tieto ilmoitetaan jatkossa muodossa Y-koodi + maatunnus + VAT-tunnus eli Y040SE23322233443.

Asiakasohje: Arvonlisäverolain 94b §:n soveltaminen maahantuonnissa tullimenettelyssä 42xx

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet