Argentiinasta peräisin olevan biodieselin lopullinen tasoitustulli voimaan 13.2.2019

12.2.2019 15.44
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat biodieseliä, esim. Taric-koodi 1516 20 98 21 Argentiinasta, täytyy maksaa lopullista tasoitustullia 13.2.2019 lähtien. Tasoitustullin määrä kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 40, 12.2.2019. Tulli voi vaihdella eri myyjäyritysten välillä, ja se on voimassa viisi vuotta. Edellä mainitussa lehdessä on myös päätös eri tuottajien hyväksytyistä hintasitoumuksista. Näiden yritysten tuotteet voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa tasoitustullista, kun tuonnin mukana on määrämuotoinen sitoumuslasku sekä vientisitoumustodistus.

Tuonnin kirjaaminen lopetetaan. Kirjatusta tuonnista ei kanneta taannehtivasti lopullista tasoitustullia.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet