Argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin polkumyyntitulleja voidaan palauttaa tai peruuttaa hakemuksesta

22.10.2018 11.04
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 262, 19.10.2018 ilmoitetaan, että EU:n yleisen tuomioistuimen tuomioiden perusteella argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin tuonnissa kannettuja polkumyyntitulleja voidaan palauttaa. Palautusta tai peruutusta on haettava Tullin oikaisusta.

Palautus ja peruutus koskee 13 vientiä harjoittavan tuottajan tuottamaa biodieseliä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodit 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 ja 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodit 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 ja 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-koodi 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-koodit 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 ja 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-koodit 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 ja 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-koodit 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 ja 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-koodit 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 ja 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-koodit 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 3824 99 92 20), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (Taric-koodit 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 ja 3826 00 90 30). Komissio on kumonnut lopullista polkumyyntitullia koskevan täytäntöönpanoasetuksen (EU) nro 1194/2013.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet