Menettelyyn luovutetun tavaran ilmoitustietoja voi tarvittaessa oikaista

Jos huomaat virheen tulli-ilmoituksessa sen jälkeen, kun olet saanut tullivarastoinnin luovutuspäätöksen, ilmoitusta ei voi enää korjata, vaan sille on haettava oikaisua. Oikaisua voi hakea ilmoittaja tai tämän edustaja. Myös Tulli voi oikaista ilmoitusta omasta aloitteestaan.

Lähes kaikkia tulli-ilmoituksen tietoja voi oikaista. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen sanomalla, pyydä oikaisua sanomalla. Jos olet antanut tulli-ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, pyydä oikaisua asiointipalvelussa.

Oikaisua voi hakea kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen hyväksymispäivästä. Hae ilmoitustietojen oikaisua heti, kun havaitset, että ilmoituksen tiedoissa on virheitä. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan voi oikaista. Jos ilmoitustasi ei voi oikaista, pyydä sen mitätöintiä ja tee uusi tulli-ilmoitus.

Milloin tarvitsen oikaisua?

Tullivarastointimenettelyyn luovutetun tavaran tulli-ilmoitusta pitää oikaista, jos

 • huomaat, että olet ilmoittanut tulli-ilmoituksella väärän edeltävän menettelyn. Pyydä tarvittaessa oikaisemaan myös edeltävän menettelyn tai ilmoituksen asiakirjan tietoja.
 • varasto havaitsee tavaraa vastaanottaessaan, että tavaraa puuttuu tai esimerkiksi pakkausten lukumäärä, pakkauslaji, tavaran paino tai tavarankuvaus eivät vastaa ilmoitettua.
 • varasto havaitsee tavaraa vastaanottaessaan, että tulli-ilmoituksella on ilmoitettu kokonaan vääriä tavaroita. Ilmoita oikaisupyynnössä väärän tavarankuvauksen määräksi 0 ja tee uusi tulli-ilmoitus niistä tavaroista, joita ei ole ollenkaan ilmoitettu. Jos esimerkiksi tavarankuvaus tulli-ilmoituksella on ”liesitasoja”, mutta tavara onkin uuneja, alkuperäinen ilmoitus on oikaistava ja uuneista on tehtävä uusi tulli-ilmoitus.
 • Tulli havaitsee tarkastuksessa, että esimerkiksi tavaran määrä ei vastaa ilmoitettua.

Jos Tulli on ilmoittanut, että tavarat tarkastetaan, oikaisupyyntö voidaan hyväksyä vasta tarkastuksen jälkeen.

Miten pyydän ilmoituksen oikaisua?

Jos tekemääsi tullivarastoinnin tulli-ilmoitusta on oikaistava, pyydä ilmoituksen oikaisua vapaamuotoisella yhteydenotolla. Jos olet tehnyt ilmoituksen Tullin asiointipalvelun kautta, lähetä oikaisupyyntö ilmoituksen sivulta ”Yhteenveto ja lähettäminen”. Jos olet tehnyt ilmoituksen sanomalla, käytä oikaisupyynnön lähettämiseen sanomaa ”Vapaamuotoinen yhteydenotto”. Tarkista, mitä liitteitä tarvitset oikaisupyyntöön.

Saat oikaisupyyntöösi aina päätöksen. Päätös on joko oikaisupäätös tai oikaisupyynnön hylkääminen. Päätöksestä näet, millä perusteella Tulli on hyväksynyt tai hylännyt oikaisupyyntösi.

Mitä liitteitä tai selvityksiä tarvitsen oikaisupyyntöön?

Liitä oikaisupyyntöön jokin selvitys tapahtuneesta. Pyynnön syystä riippuen selvitys voi olla esimerkiksi varaston purkausraportti, pakkausluettelo, lasku tai muu todiste vastaanotetusta ja kirjanpitoon merkitystä tavarasta. Lataa tarvittavat selvitykset Tullin liitetiedostojen lähetyspalveluun tai lähetä ne sanomalla. Ilmoita liitteistä oikaisupyynnössä.

Liitä oikaisupyyntöön seuraavat liitteet:

 • Väärän edeltävän menettelyn oikaisu: edeltävän menettelyn luovutuspäätös
 • Puuttuvat tai ylipuretut tavarat: selvitys tavaran lähettäjältä, muut tavarasta saatavilla olevat asiakirjat ja varaston purkausraportti
 • Varastotarkastuksella havaitut poikkeamat: tarkastusraportti tai sen tunnistenumero
 • Ilmoituksen oikaisu, kun tavarat on jo viety pois EU:sta: jälleenviennin poistumisvahvistettu luovutuspäätös ja muut mahdolliset viennin todentavat dokumentit, esimerkiksi mahdollinen passitusilmoitus tai rahtikirja.

Mitä teen varastolla, kun huomaan, että vastaanottamani tavara ei vastaa ilmoitettua?

Selvitä, mitkä ovat yrityksenne ohjeet tällaisten tilanteiden varalle. Kirjaa kirjanpitoon todellisuudessa saapuneiden tavaroiden määrä ja huolehdi, että oikaisupyyntö ja mahdollinen uusi tulli-ilmoitus tulevat tehtyä. Tullivaraston kirjanpidon on oltava ajan tasalla, sen tositteiden on oltava todenmukaisia ja tavaroiden on pysyttävä tullivalvonnassa.

Myös Tulli voi oikaista tulli-ilmoitusta

Myös Tulli voi oikaista menettelyyn luovutettua tulli-ilmoitusta esimerkiksi tarkastushavaintojen perusteella. Saat Tullilta päätöksen, jossa kerrotaan, miksi ilmoitusta on oikaistu.

Oikaisua ei voi käyttää kaikissa tilanteissa

Jos vastaanotat ylipurettua tavaraa, jota ei ole ollenkaan ilmoitettu tulli-ilmoituksella, ylipuretusta tavarasta on annettava kokonaan uusi tulli-ilmoitus.

Jos seuraavat tiedot ovat virheellisiä, ilmoitus pitää mitätöidä ja antaa uusi ilmoitus:

 • tullimenettelykoodin kaksi ensimmäistä numeroa
 • ilmoittajan tunniste eli EORI-numero
 • edustajan tunniste eli EORI-numero
 • edustusmuoto.

Jos yrität oikaista ilmoitusta, joka pitäisi mitätöidä ja josta pitäisi tehdä uusi tulli-ilmoitus, Tulli hylkää oikaisupyynnön.

Sovellettava lainsäädäntö  

 • UTK:n 173 artikla
 • UTK 237.2 artikla, kun unionitavarat on asetettu tullivarastointimenettelyyn unionin erityislainsäädännön mukaisesti.

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus