Hyppää sisältöön

Yritysten tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat huhtikuussa 2021

Julkaisuajankohta 9.11.2020 10.00 | Julkaistu suomeksi 9.11.2020 klo 10.01
Tiedote

Tullille annettavat tuonnin tulli-ilmoitukset uudistetaan tulevina vuosina. Huhtikuussa 2021 tavoitteena on ottaa käyttöön yritysten uudet ilmoitukset tavaroista, jotka tuodaan EU:n ulkopuolelta, sekä ns. verorajailmoitukset tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelta, mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta. Ilmoitusten käyttöönoton tarkka päivämäärä vahvistetaan myöhemmin. Uudistetut tulli-ilmoitukset on annettava joko uudessa tulliselvityspalvelussa tai sanomailmoituksina Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään.

Tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat vaiheittain

Huhtikuussa 2021 uudistuu vakiomuotoinen tuonnin tulli-ilmoitus, joka annetaan, kun EU:n ulkopuolelta tuotua tavaraa luovutetaan vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Uutta ilmoitusta käytetään, kun tullimenettelykoodi on 40 tai 01, 07, 42, 45, 61, 63 tai 68. Yksivaiheista vakiomuotoista ilmoitusta on käytettävä, kun haetaan tariffikiintiöitä tai sovelletaan puuttuvan tiedon lupaa

Yksinkertaistetut tulli-ilmoitukset, jotka annetaan kaksivaiheisina,  uudistetaan myöhemmin 2021 lopussa. Tällöin uudistetaan myös erityismenettelyiden ilmoituksista sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin ja tietyn käyttötarkoituksen ilmoitukset.

Myös verorajailmoitukset uudistuvat

Lisäksi huhtikuussa 2021 uudistetaan yritysten tulli-ilmoitukset niistä unionitavaroista, jotka 

  • tuodaan Suomeen EU:n veroalueen ulkopuolelta toisesta EU-maasta, esimerkiksi Kanariansaarilta
  • tuodaan toisesta EU-maasta verorajan yli Ahvenanmaalle
  • kuljetetaan verorajan yli Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

Veroraja-asiakkaiksi rekisteröityneet yritykset voivat kuitenkin tämän jälkeenkin antaa Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä yhteenvetoilmoituksia nykyiseen Ahvenanmaan verorajailmoituspalveluun (ALA).

Henkilöasiakkaiden sen sijaan on annettava ilmoitukset Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteestä henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa jo helmikuusta 2021 alkaen. 

Sanoma-asiakas: ota uudistetut ilmoitukset käyttöön viimeistään 31.5.2021 

Sanoma-asiakkaat voivat ottaa käyttöön uudistetut tuonnin tulli-ilmoitukset huhtikuussa 2021. Ilmoitusten on oltava tuonnin toisen vaiheen sanomakuvausten mukaisia ja ilmoitukset voi antaa vain suorana sanoma-asiointina. Sanoma-asiakkaiden on siirryttävä käyttämään uudistettuja vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ilmoituksia viimeistään 31.5.2021.  

Jotta yritys pääsee antamaan ilmoituksia sanomilla, sen on toimitettava Tullille sanoma-asioinnin hakemus Sanoma-asioinnin luvat -palvelun kautta. Myös nykyisten sanoma-asioinnin asiakkaiden on haettava lupaa. Ohjelmistotalojen, palveluntarjoajien ja niiden sanoma-asiakkaiden, jotka itse välittävät sanomansa omalta palvelimeltaan Tullille, on testattava uudet ilmoitukset Tullin kanssa. Tulli sopii testausten ajankohdat yritysten kanssa. Jos yritys käyttää sanomien muodostamiseen ja välittämiseen palveluntarjoajaa, sen ei tarvitse testata uusia sanomia Tullin kanssa.

Lisätietoja: UCC(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet