Hyppää sisältöön

Yrittäjän päivä 5.9. – Kaupan kokonaiskustannukset pienemmiksi vientitavaran alkuperä hyödyntämällä

4.9.2017 9.00
Tiedote

EU:lla on lukuisia vastavuoroisia vapaakauppasopimuksia eri maiden kanssa. Nämä maat myöntävät tullietuuksia EU:n alkuperätuotteille.

Ostaja eli sopimusmaan tuoja välttyy tuontitullin maksamiselta tai saa siihen alennusta, jos vientilähetykseen liittyy etuuskohteluun oikeuttava alkuperäselvitys tavaran EU-alkuperästä (alkuperäilmoitus tai EUR.1-tavaratodistus). Alkuperä on pystyttävä osoittamaan viejämaassa myös jälkikäteen valmistusasiakirjoista tai myyjältä ennen vientiä saadulla tavarantoimittajan ilmoituksella.

Esimerkiksi vietäessä Etelä-Koreaan nimikkeeseen 8529 90 kuuluvia televisiovastaanottimien osia, kannetaan niistä Koreassa MFN-tullia 6,5 prosenttia. Jos tuote on EU:n alkuperätuote ja kauppalaskuun sisällytetään määrämuotoinen alkuperäilmoitus, on tuote Etelä-Koreassa tulliton.

Jos yrityksesi valmistaa vientituotteet itse, selvitä tuotteiden alkuperä nimikekohtaisen alkuperäsäännön perusteella. Jos viet muiden EU:ssa valmistamia tuotteita, pyydä myyjältä tavarantoimittajan ilmoitus alkuperästä.

Mikäli tavaratoimituserän alkuperätuotteiden arvo on enintään 6 000 euroa, on alkuperän ilmoittaminen suhteellisen helppoa. Viejä voi täydentää kauppalaskua määrämuotoisella lausekkeella, jossa ilmoitetaan tuotteen olevan peräisin EU:sta, koska useat EU:n kauppasopimukset mahdollistavat tällaisen menettelyn.

Mikäli toimituserän alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa, kannattaa yrityksen hakeutua valtuutetuksi viejäksi, jolloin se voi itse laatia määrämuotoisen lausekkeen kauppalaskuun lähetyksen alkuperätuotteiden arvosta riippumatta. Myös Tullia voi pyytää antamaan alkuperätodistuksen jokaiselle 6 000 euroa ylittävälle toimitukselle. Viennissä Koreaan ja jatkossa viennissä Kanadaan ei ole vaihtoehtona Tullin vahvistamaa alkuperätodistusta.

Hakeudu Tullissa valtuutetuksi viejäksi, niin voit laatia alkuperäilmoituksia myös yli 6 000 euron arvoisille EU:n alkuperätuotteiden lähetyksille. Hakeudu myös rekisteröidyksi viejäksi, jos oletat yrityksesi vievän EU:n alkuperätuotteita Kanadaan CETA-sopimuksen soveltamisen alettua.

Selvitä aina ennen myyntiä:

Onko määrämaalla EU:n kanssa vapaakauppasopimus?
Mikä on vientitavaran nimike? 
Saako EU:n alkuperätuote tullietuuden ko. nimikkeessä ja viennin kohdemaassa?
Mikä on etuustullin määrä eli paljonko ostaja hyötyy täysimääräiseen tullin verrattuna?
Mitkä ovat sopimuksen alkuperäsäännöt ko. nimikkeelle?
Täyttyvätkö alkuperäsääntöjen edellytykset vientituotteella?

Lisätietoa alkuperätuotteisiin liittyen:

Tullin nettisivuilta voit lukea lisää viennin etuuskohteluista: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut

EU:n komissio ylläpitää luetteloa (Arrangement list) EU:n vapaakauppasopimuksista nettisivuillaan: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

EU:n alkuperätuotteiden tullikohtelu määrämaassa ja tämän kohtelun edellyttämä alkuperäsääntö on katsottavissa komission ylläpitämästä tietokannasta: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Lehdistötiedotteet