Hyppää sisältöön

Yhteisön yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP); asetuksen voimassaoloajan jatkaminen

1.6.2011 9.15
Tiedote

90/2011, RAS/LL

Tällä hetkellä voimassa olevaa GSP-asetusta (732/2008) sovelletaan vuoden 2011 loppuun asti. Järjestelmään ollaan tekemässä muutoksia. Seuraavaa asetusta ei kuitenkaan saada vielä sovellettavaksi vuoden 2012 alusta lähtien. Tämän vuoksi nykyisen asetuksen soveltamisaikaa on jatkettu 31.12.2013 asti taikka seuraavassa asetuksessa säädettyyn päivämäärään asti sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Nykyisen asetuksen jatkaminen on toteutettu asetuksella (EU) N:o 512/2011 (EUVL L 145, 31.5.2011). Se tulee voimaan 20.6.2011.

Maiden, joille on jo myönnetty oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn (GSP+), ei tarvitse uudelleen esittää pyyntöä päästä tähän menettelyyn.

Hakuajat muille kehitysmaille ovat seuraavat:    

Hakuaika GSP+ -maaksi

Komission ilmoitus menettelyyn pääsystä EUVL:ssä

GSP+ -menettelyn soveltaminen alkaa

31.10.2011 mennessä

15.12.2011 mennessä

1.1.2012

30.4.2013 mennessä

15.6.2013 mennessä

1.7.2013

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT