Hyppää sisältöön

Yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille lisätullit 22.6.2018

21.6.2018 14.02
Tiedote

Komission asetuksella 2018/886 on otettu käyttöön lisätullit tietyille Yhdysvalloista peräisin oleville tavaroille, jotka on tuotu Euroopan unioniin 20.6.2018 tai sen jälkeen. Asetus julkaistiin 21.6.2018 EU:n virallisessa lehdessä, ja tulleja aletaan kantaa 22.6.2018. Uudella asetuksella muutetaan asetusta 2018/724, joka julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 17.5.2018.

Asetuksen liitteessä I on nimikeluettelo niistä tavaroista, joihin aletaan heti soveltaa lisätulleja. Lisätulleja sovelletaan muun muassa seuraaviin tuotteisiin ja tuoteryhmiin: maissi, tarhapavut, riisi, maapähkinävoi, appelsiinimehu, karpalo- ja puolukkamehu, viski, savukkeet, kauneudenhoitotuotteet, neulospaidat, housut, vuodeliinavaatteet, miesten jalkineet, rauta ja teräs, rauta- ja terästavarat, alumiini, moottoripyörät, veneet sekä pelikortit. Pelikorttien (CN-koodi 9504 40 00) lisätulli on 10 prosentin arvotulli, kaikille muille tuotteille lisätulli on 25 prosenttia. Asetuksen liitteessä II on luettelo tavaroista, joille lisätulli voidaan ottaa käyttöön myöhemmin.

Ylimääräistä tullia ei sovelleta tavaroihin, jos

1. niille on ennen 17.5.2018 myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein
tai
2. tuojat voivat esittää näyttöä siitä, että tavarat on viety Yhdysvalloista EU:hun ennen 20.6.2018.

Tullausvaiheessa tuoja voi ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodin XEQ, jos hänellä on näyttö siitä, että tavara on lähtenyt ennen 20.6.2018. Vaihtoehtoisesti tuoja voi hakea maksettuja lisätulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuvaatimuksessa tuojan on esitettävä näyttö siitä, että tavara on lähtenyt Yhdysvalloista EU:hun ennen 20.6.2018.

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja se on vaadittaessa voitava todistaa. Kun lisätullin alaisia tavaroita tuodaan suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperä voidaan todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Asetuksen liite I, johon on lisätty suuntaa-antavat tuotekuvaukset.

Lisätietoja:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet