Hyppää sisältöön

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) selittävät huomautukset

10.6.2011 9.23
Tiedote

96/2011, RAS/RAM

Komissio on julkaissut 6. toukokuuta 2011 Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) selittävät huomautukset Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 137.

Tämä julkaisu sisältää ja soveltuvin osin korvaa virallisen lehden C-sarjassa 10.  helmikuuta 2011 (EUVL C 41, s. 1) mennessä julkaistut selittävät huomautukset. Asianomainen muutos on ilmoitettu Tullihallituksen tiedotuksia -julkaisussa (THT) 10. helmikuuta 2011 numerossa 18/010/10.2.2011.

Euroopan unionin viralliset lehdet julkaistaan osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

THT