Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2019

7.11.2018 11.22
Tiedote

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2019

Yhdistetty nimikkeistö on julkaistu 31.10.2018 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 273, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2018/1602 liitteenä. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2019.

Vuoden 2019 alussa voimaan tulevien nimikkeistön muutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2018 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 5 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Tulli
Kirjaamo
Opastinsilta 12
00101 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s), sen täyttöohjeet sekä yleistä ohjeistusta sitovista tariffitiedoista on Tullin verkkosivulla: Sitova tariffitieto.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet