Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2018

31.10.2017 14.03
Tiedote

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2018.

Nimikkeistö on julkaistu 31.10.2017 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1925 liitteenä. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2018.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien nimikkeistön muutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2017 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 5 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Tulli
Kirjaamo
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s), sen täyttöohjeet sekä yleistä ohjeistusta sitovista tariffitiedoista on Tullin Internet-sivulla: Sitova tariffitieto

Lisätietoja:

Tullinimiketiedotteet