Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2017

31.10.2016 8.08
Tiedote

92/2016, RAM

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2017. Nimikkeistö on julkaistu 28.10.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 294, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2016/1821 liitteenä. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2017. Nimikkeistöön on tullut Maailman tullijärjestön (WCO) toimesta muutoksia myös neljän ja kuuden numeron tasolle.

Vuoden 2017 alussa voimaan tulevien nimikkeistön muutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2016 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Tulli
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki


Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s), sen täyttöohjeet sekä yleistä ohjeistusta sitovista tariffitiedoista

THT