Hyppää sisältöön

Kombinerande nomenklaturen (KN) 2015

Utgivningsdatum 30.10.2015 10.36 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.24
Pressmeddelande

87/2015, IOL

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2016 i genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 285 av den 30 oktober 2015. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2016.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2016 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2015.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked och ifyllningsanvisningarna finns på Tullens webbplats: tulli.fi - Blanketter - Övriga tullblanketter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 (pdf)

TMD