Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2016

Julkaisuajankohta 30.10.2015 10.36
Tiedote

87/2015, IOL

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2016. Nimikkeistö on julkaistu 30.10.2015 Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa N:o 285, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2015/1754. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2016.

Vuoden 2016 alussa voimaan tulevien nimikkeistömuutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2015 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Tulli
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s) ja sen täyttöohjeet

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1754

THT