Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2015

31.10.2014 14.55
Tiedote

109/2014, RAM

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2015. Nimikkeistö on julkaistu 31.10.2014 Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa N:o 312, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1101/2014. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2015.

Vuoden 2015 alussa voimaan tulevien nimikkeistömuutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2014 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Tulli
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki


Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s) ja sen täyttöohjeet ovat Tullin verkkosivulla: Lomakkeet


                                 

THT