Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2014

4.10.2013 9.50
Tiedote

140/2013, MKi/DvN

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2014. Nimikkeistö on julkaistu 31.10.2013 Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa N:o 290, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1001/2013. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2014.

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevien nimikkeistömuutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2013 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullille. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen

Tulli
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake (677s) ja sen täyttöohjeet ovat Tullin Internetsivulla > Lomakkeet > Muita tullilomakkeita.

THT