Hyppää sisältöön

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2013

Utgivningsdatum 1.11.2012 11.43 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.23
Pressmeddelande

127/2012, MNy/RAM

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2013. Den finns publicerad i kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 927/2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr 304 av den 31 oktober 2012. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2013.

Europeiska unionens officiella tidningar publiceras på adressen: http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2013 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2012.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullstyrelsen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullstyrelsen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked och ifyllningsanvisningarna finns på Tullens webbplats: http://www.tulli.fi/sv/ >  Bindande klassificeringsbesked

Kommissionen har publicerat korrelationstabeller för Taric-nummer 2012/2013 på adressen:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Browse Categories > Taxud > Tariff and Quota Data Information > Library > Reference Documents > Correlation Tables

Mera information: Raili Mäntymaa, tfn 040 332 2278.

TMD