Hyppää sisältöön

Yhdistetty nimikkeistö (CN) 2013

Julkaisuajankohta 1.11.2012 11.43
Tiedote

127/2012, MNy/RAM

Komissio on julkaissut Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön (CN) vuodelle 2013. Nimikkeistö on julkaistu 31.10.2012 Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa N:o 304, komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 927/2012. Nimikkeistö tulee voimaan 1.1.2013.

>> Euroopan unionin viralliset lehdet

Vuoden 2013 alussa voimaan tulevien nimikkeistömuutosten johdosta ne sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin, eivät enää 31.12.2012 jälkeen ole voimassa.

Jos sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullihallitukselle. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen

Tullihallitus
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake ja sen täyttöohjeet ovat Tullin Internet-sivulla: www.tulli.fi > Yrityksille > Tuonti > Tavaran nimike > Sitova tariffitieto

Komissio on julkaissut taric-nimikkeiden korrelaatiotaulukot 2012/2013 osoitteessa:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Browse Categories > Taxud > Tariff and Quota Data Information > Library > Reference Documents > Correlation Tables

Lisätietoja: Raili Mäntymaa, puh. 040 332 2278.

THT