Hyppää sisältöön

Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia
Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot): Viennin volyymi laski 4,7 prosenttia vuonna 2015

Julkaisuajankohta 24.3.2016 9.00
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 53,8 miljardia euroa. Tavaratuonnin arvo väheni kuusi prosenttia ja jäi 54,3 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä pieneni viime vuonna huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Kauppatase jäi 427 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2015.

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2015 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 53,8 miljardia euroa. Viennin arvon lasku johtui kokonaan viennin volyymin vähenemisestä. Viennin volyymin lasku oli 4,7 prosenttia. Vientihinnat nousivat samaan aikaan 0,7 prosenttia. Öljytuotteiden viennin yksikköhintojen laskua kompensoi paperin ja pahvin sekä koneiden ja laitteiden viennin yksikköarvon nousu. Tavaratuonnin arvo väheni kuusi prosenttia ja jäi 54,3 miljardiin euroon. Tuonnin arvon pieneneminen johtui pääosin tuontihintojen laskusta. Tuonnin volyymi laski vain 0,8 prosenttia, mutta tuontihinnat 4,7 prosenttia. Vuonna 2014 viennin arvo pysyi edellisvuoden tasolla ja tuonti laski yhden prosentin. Tuolloin viennin volyymi kasvoi 2,3 prosenttia ja vientihinnat laskivat kaksi prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 1,5 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 2,8 prosenttia.  

Kauppataseen alijäämä pieneni viime vuonna huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Kauppatase jäi 427 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna 2015. Vuonna 2014 alijäämä oli lähes 1,8 miljardia euroa ja vuonna 2013 vajetta oli 2,4 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa kuitenkin kasvoi lähes 2,2 miljardiin euroon viime vuonna. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan ylijäämäistä lähes 1,8 miljardia euroa. Vuotta aiemmin ulkokaupan alijäämä oli 70 miljoonaa euroa ja EU-kaupan 1,7 miljardia euroa.

Kokonaisviennin laskuun vaikuttivat viime vuonna ennen kaikkea kaksi tekijää; öljytuotteiden viennin arvon raju lasku sekä se että vienti Venäjälle väheni merkittävästi. Öljytuotteiden viennin arvo laski 41 prosenttia ja vienti Venäjälle samana ajanjaksona 32 prosenttia. Öljytuotteiden vientihinnat laskivat 27 prosenttia ja vientimäärät viidenneksen. Muu vienti, laskettuna ilman öljytuotteita ja ilman vientiä Venäjälle, oli 3,6 prosentin kasvussa viime vuonna. Muun kemianteollisuuden vienti laski viisi prosenttia. Metalliteollisuuden vienti väheni kolme prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti sen sijaan kasvoi kolme prosenttia, mutta koneiden ja laitteiden vienti väheni kaksi prosenttia. Kuljetusvälineet olivat viennin tärkein kasvuala vuonna 2015 edeltävän vuoden tapaan, kasvua kertyi 30 prosenttia.

Kokonaistuonti päätyi kuuden prosentin laskuun vuonna 2015, pääosin energiatuotteiden tuonnin 37 prosentin arvon laskun johdosta. Myös raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti laski hieman, kolme prosenttia. Investointitavaroiden tuonti kasvoi seitsemän prosenttia ja kestokulutustavaroiden tuonti kymmeneksen.

EU-maihin suuntautunut ulkomaankauppa laski yhden prosentin vuonna 2015. Vienti euroalueelle sen sijaan nousi kuusi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin väheni kahdeksan prosenttia. Vuonna 2014 vienti EU-maihin kasvoi neljä prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle väheni viisi prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista nousi vuonna 2015 yhden prosentin, kun se edellisvuonna kasvoi kaksi prosenttia. Tuonnin arvon 15 prosentin väheneminen EU-maiden ulkopuolelta veti kokonaistuonnin laskuun vuonna 2015. Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti laski viisi prosenttia.   

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Riikonen, Johanna puh. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote