Hyppää sisältöön

Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa
Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot): Viennin volyymi kasvoi 2,3 prosenttia vuonna 2014

Julkaisuajankohta 27.2.2015 9.00
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2014 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan, laskua oli vain alle puoli prosenttia. Vienti oli arvoltaan yli 55,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni yhden prosentin ja jäi 57,6 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi 1,8 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2014.

Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2014 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan, laskua oli vain alle puoli prosenttia. Vienti oli arvoltaan yli 55,8 miljardia euroa. Viennin arvon pieneneminen viime vuonna johtui vientihintojen kahden prosentin laskusta. Viennin volyymi kasvoi 2,3 prosenttia. Tuonnin arvo väheni yhden prosentin ja jäi 57,6 miljardiin euroon. Myös tuonnin arvon pieneneminen johtui hintojen laskusta. Tuontihinnat laskivat 2,8 prosenttia vuonna 2014, mutta tuonnin volyymi kasvoi 1,5 prosenttia. Vuonna 2013 viennin arvo laski yhden prosentin ja tuonnin arvo kaksi prosenttia

Kauppataseen alijäämä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi 1,8 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2014. Vuonna 2013 vajetta kertyi 2,4 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli hieman yli 1,6 miljardia euroa ja ulkokaupassa vain 144 miljoonaa euroa vuonna 2014. Vuotta aiemmin ulkokaupan alijäämä oli 217 miljoonaa euroa ja EU-kaupan yli 2,1 miljardia euroa.

Kuljetusvälineet olivat viennin tärkein kasvuala vuonna 2014, mutta myös mobiiliteknologian laitteiden vienti nousi. Koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski viime vuonna. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti pysytteli suunnilleen edellisvuoden tasolla ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti nousi aavistuksen.

Erityisesti energiatuotteiden, mutta myös investointitavaroiden tuonnin arvon laskun johdosta kokonaistuonti päätyi yhden prosentin laskuun viime vuonna. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti sen sijaan kasvoi jonkin verran. Myös kulutustavaroiden tuonti kasvoi hieman vuonna 2014.  

EU-maihin suuntautuneen ulkomaankaupan kolmen prosentin kasvun ansiosta kokonaisvienti ei juurikaan laskenut vuonna 2014. Vienti euroalueelle nousi kuusi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin väheni viisi prosenttia. Vuonna 2013 vienti EU-maihin kasvoi prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle väheni viisi prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista kasvoi kaksi prosenttia vuonna 2014, kun se edellisvuonna kasvoi neljä prosenttia. Tuonnin arvon viiden prosentin väheneminen EU-maiden ulkopuolelta veti kokonaistuonnin yhden prosentin laskuun. Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti laski yhdeksän prosenttia.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Riikonen, Johanna puh. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote