Hyppää sisältöön

Vientihinnat nousivat yhden prosentin
Vuonna 2019 tavaraviennin volyymi nousi 1,1 prosenttia

Julkaisuajankohta 5.6.2020 12.20
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo nousi 2,1 prosenttia vuonna 2019 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 65,0 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan laski, 1,2 prosenttia ja oli arvoltaan 65,8 miljardia euroa. Kauppatase jäi 737 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Suomen tavaraviennin arvo nousi 2,1 prosenttia vuonna 2019 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 65,0 miljardia euroa. Viennin arvon kasvu johtui sekä viennin volyymin että vientihintojen noususta. Vientihinnat nousivat 1,0 prosenttia ja viennin volyymi 1,1 prosenttia. Tuonnin arvo sen sijaan laski, 1,2 prosenttia ja oli arvoltaan 65,8 miljardia euroa. Tuonnin volyymi nousi 0,8 prosenttia, mutta tuontihinnat laskivat 1,8 prosenttia. Vuonna 2018 viennin arvo nousi 6,6 prosenttia ja viennin volyymi kasvoi 2,4 prosenttia. Vientihinnat nousivat tuolloin 4,4 prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi myös 6,6 prosenttia, mikä johtui tuontihintojen 8,1 noususta. Tuonnin volyymi laski 0,9 prosenttia.

Kauppataseeseen alijäämää kertyi merkittävästi vähemmän vuonna 2019 verrattuna edeltävään vuoteen. Kauppatase jäi 737 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuotta aiemmin vajetta kertyi 2,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli 1,3 miljardia euroa. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan ylijäämäistä 524 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli 1,8 miljardia euroa. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan alijäämäistä 1,1 miljardia euroa.

Lähes kaikkien päätoimialojen viennin kasvu hidastui tai kääntyi laskuun vuonna 2019. Poikkeuksena olivat kuljetusvälineiden vienti, joka kasvoi eniten, 22,2 prosenttia sekä elintarvikkeiden vienti, joka nousi 14,4 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kokonaisuudessaan laski 5,5 prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti suureni 2,3 prosenttia ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti säilyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Öljytuotteiden viennin arvo nousi 6,9 prosenttia, mutta muun kemianteollisuuden vienti laski 2,7 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden vienti nousi 8,4 prosenttia.

Vuonna 2019 tavaroiden tuonnin kokonaisarvo laski 1,2 prosenttia. Investointitavaroiden tuonti väheni 0,3 prosenttia, poltto- ja voiteluaineiden tuonti 3,9 prosenttia sekä teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonti 5,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden tuonti kasvoi 6,1 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien tuonti vain 1,4 ja kulutustavaroiden tuonti 1,8 prosenttia.

EU-maihin suuntautuneen viennin arvo kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2019. Vienti euroalueelle nousi 3,7 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi 2,5 prosenttia. Edeltävänä vuonna 2018 vienti EU-maihin kasvoi 5,7 prosenttia ja muihin maihin 8,1 prosenttia. Vuonna 2017 vienti EU-maihin kasvoi 16,9 prosenttia ja EU:n ulkopuolisiin maihin 12,5 prosenttia. Tuonti EU-maista vuonna 2019 kasvoi 0,4 prosenttia. Tuonti EU:n ulkopuolisista maista puolestaan väheni 3,5 prosenttia. Vuonna 2018 EU-tuonti kasvoi 4,8 prosenttia ja tuonti muista maista 9,4 prosenttia. Vuonna 2017 EU-maista tuleva tuonti kasvoi 10,7 prosenttia ja tuonti muista maista 18,3 prosenttia.

EU-maiden osuus Suomen viennistä pieneni aavistuksen vuonna 2019 edeltävän vuoden 59,5 prosentista 59,3 prosenttiin. Tuonnissa EU-maiden osuus kasvoi edeltävän vuoden 59,7 prosentista 60,6 prosenttiin. EU-maiden ulkopuolelle suuntautuvan kaupan osuudet muuttuivat vastaavasti. Viime vuonna ulkokaupan osuus viennistä oli 40,7 prosenttia ja tuonnista 39,4 prosenttia, kun vastaavat osuudet vuonna 2018 olivat tuonnissa 40,3 prosenttia ja viennissä 40,5 prosenttia.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote