Hyppää sisältöön

Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas

14.6.2018 10.47
Pressmeddelande

Den nya föreslagna lagstiftningen ger myndigheterna bättre möjligheter att förebygga och utreda brott i samband med virtuella valutor. Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss torsdagen den 14 juni.

Lagstiftningen innebär nationell genomföring av ändringarna i EU:s penningtvättsdirektiv.

Virtuella valutor har förknippats med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. De har dessutom utnyttjats i stor omfattning i annan brottslig verksamhet. Målet med lagförslaget är att främja myndigheternas möjligheter att förebygga och utreda brott som har ett samband med virtuella valutor. Tillhandahållare av virtuella valutor omfattas i dagsläget inte av penningtvättlagstiftningen.

Växlare och emitterare av virtuella valutor borde enligt förslaget registrera sig hos Finansinspektionen. Förpliktelsen föreslås också gälla tillhandahållare av plånbokstjänster.

Kraven om kundkontroll och identifiering av kunder ska enligt förslaget tillämpas på alla dessa aktörer. Kundmedlen ska dessutom hållas isär från de egna medlen.

Det nya systemet underlättar myndighetskommunikationen

Penningtvättsdirektivet föreskriver att EU-medlemsstaterna måste grunda ett elektroniskt system för överföring av bank- och betalkontoinformation från aktörerna till myndigheterna.

Enligt förslaget skapar man ett digitalt gränssnitt för informationshämtning mellan banker och myndigheter. Myndigheterna får till exempel information om bankfack, kontoinnehavaren, datumet då kontot öppnats och transaktioner via systemet. Nuförtiden görs största delen av bankförfrågningarna av datasäkerhetskäl via fax.

Myndigheternas nuvarande befogenheter kommer inte att utvidgas. Alla förfrågningar registreras i systemet.

Det nya systemet

  • Underlättar bekämpningen av ekonomisk brottslighet
  • Förenklar myndighetskommunikationen i och med att myndigheterna kan hämta information direkt ur systemet
  • Effektiviserar myndigheternas verksamhet

Ett annat register för mindre aktörer

Dessutom föreslås ett annat register för grundläggande uppgifter om kunderna hos mindre aktörer, såsom betalningsinstitut och tillhandahållare av virtuella valutor. Detta register ska föras av Tullen.

Inga transaktioner kommer att införas i registret. Varje myndighet ska sedan förmedla noggrannare förfrågningar till aktörer till exempel via skyddad e-post.

Remisstid till början av augusti

Remisstiden löper ut den 8 augusti. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen nästa höst.

Lagutkasten och begäran om utlåtande (projektsidorna)

Utlåtandegivarna positiva till bedömningspromemoria om reformering av bank- och betalkontosystemet

Visualisering av bank- och betalkontosystemet: Vad ändras och vilka är nyttorna med reformen? pdf 2,5MB (på finska)

Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet (14.2.2017, på finska)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Kundmeddelande