Viranomaisten yhteinen harmaan talouden ajankohtaissivusto avautuu 12.12.

12.12.2017 10.00
Tiedote

Viranomaisten yhteinen, tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sisältävä ajankohtaissivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi avautuu 12.12.2017 klo 10. Uusi julkinen harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla esittäytyvät tilannekuvaa ylläpitävät viranomaiset, ja verkkosivu avataan kokonaisuudessaan keväällä 2018.

Sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Julkaisu on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Tietoa julkaistaan kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Sivusto on viranomaisten yhteishanke

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivuston sisällöstä vastaa tilannekuvan toimituskunta, jossa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt. Sivuston toteutushanke on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansalliseen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.

Tullin tuloksia harmaan talouden torjunnassa

Vuosien 2012–2016 aikana Tulli kantoi yritys- ja asiakirjatarkastusten perusteella jälkikantona valtiolle 207 miljoonaa euroa. Samaan aikaan Tullin talousrikostorjunnalla saatiin aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhteensä 113 miljoonaa euroa. Vuosina 2012–2016 Tullin paljastamien ja tutkimien veropetosten määrä on kasvanut noin 73 %. Veropetosrikosten määrä on kasvanut kaikissa tekomuodoissa. Törkeitä veropetoksia paljastui viime vuonna (2016) 58 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Näihin tietoihin ja myös muiden viranomaisten harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan voit tutustua osoitteessa www.harmaa-talous-rikollisuus.fi.

Asiakastiedotteet