Hyppää sisältöön

Vietnamista peräisin olevat tietyt jalkineet; lopullisen polkumyyntitullin ottaminen uudelleen käyttöön sekä käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullinen kantaminen koskien tiettyjen vientiä harjoittavien tuottajien valmistamia jalkineita

16.9.2016 16.27
Tiedote

82/2016, LL

Säädös: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1647, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL L 245, 14.9.2016, sivu 16-38. Asetus tulee voimaan 15.9.2016. Asetuksella pannaan täytäntöön unionin tuomioistuimen antama tuomio.

Asetuksella on otettu uudelleen käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tiettyjen Vietnamista peräisin olevien jalkineiden tuonnissa, jotka on tuotu unioniin asetuksen (EY) N:o 1472/2006 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1294/2009 soveltamiskaudella (7.10.2006 – 31.3.2011).

Nyt voimaan tullut asetus (2016/1647) koskee sellaisten jalkineiden tuontia, joiden päälliset ovat nahkaa tai tekonahkaa, ja jotka asetuksen liitteessä II luetellut vientiä harjoittavat tuottajat ovat valmistaneet. Taric-koodit luetellaan asetuksen liitteessä  I. Tietyt asetuksen 1 artiklassa mainitut jalkinetyypit on rajattu  kannettavan  polkumyyntitullin ulkopuolelle.

Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on mainitussa  liitteessä II lueteltujen vientiä harjoittavien tuottajien valmistamien  tuotteiden osalta 10 prosenttia.

Kannetaan lopullisesti asetuksella (EY) N:o 553/2006 (EUVL L 98, 6.4.2006) käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan. (Asetus 553/2006 on tullut voimaan 7.4.2006 ja se on ollut voimassa kuusi kuukautta.)

THT