Hyppää sisältöön

Vientilupavaatimus henkilönsuojaimille koronavirustilanteen takia

Julkaisuajankohta 20.3.2020 16.55
Tiedote

Henkilönsuojainten tarve on kasvanut merkittävästi EU-alueella koronaviruksen leviämisen vuoksi. Euroopan komission voimassa olevan toimeenpanoasetuksen 2020/402 mukaisesti tiettyjen henkilönsuojainten vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää vientilupaa. Tähän vaatimukseen on tulossa EFTA- ja muutamien muiden maiden osalta poikkeus. Lupavaatimus alkoi 15. maaliskuuta 2020 ja se on kyseisen toimeenpanoasetuksen mukaan voimassa kuuden viikon ajan. Suomessa vientilupahakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Henkilönsuojainten kysyntä on kasvanut koronaviruksen levitessä. Suojaimet ovat luonteensa ja vallitsevien olosuhteiden vuoksi elintärkeä tuote, joiden avulla pyritään estämään taudin leviäminen edelleen ja suojellaan tartunnan saaneita potilaita hoitavaa terveydenhuoltohenkilöstöä.

Kysynnän huomattavan kasvun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, ja useissa EU:n jäsenvaltioissa on odotettavissa pulaa suojaimista. Kaikkialla EU:n sisämarkkinoilla on vaikeuksia vastata henkilönsuojainten, erityisesti hengityksensuojainten, kysyntään.

Vientilupavaatimus riittävyyden varmistamiseksi

Henkilönsuojainten, kuten hengityksensuojainten, valmistus on EU:ssa tällä hetkellä keskittynyt muutamiin jäsenvaltioihin, kuten Tšekkiin, Ranskaan, Saksaan ja Puolaan. Jotkin kolmannet maat ovat virallisesti rajoittaneet suojainten vientiä, joka aiheuttaa paineita henkilönsuojaimien riittävyyden varmistamiseksi EU-alueella. Saatavuusongelman estämiseksi Euroopan komissio on asettanut henkilönsuojaimille vientilupavaatimuksen. Lupaa vaaditaan vietäessä tuotteita EU:n ulkopuolelle, riippumatta siitä ovatko tuotteet alkuperältään EU-alueelta vai EU-alueen ulkopuolelta. Komissio on kuitenkin valmistellut poikkeuksen, joka soveltuisi EFTA-maihin (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) ja Färsaariin, Andorraan, San Marinoon ja Vatikaaniin suuntautuvaan vientiin. Näihin maihin ei poikkeuksen voimaanastumisen jälkeen vientilupaa tarvittaisi. Komission antama asetus on astunut voimaan 15.3.2020, ja on voimassa tästä päivästä alkaen kuusi viikkoa. Tänä aikana unionissa pohditaan, onko tarvetta jatkaa vastaavia toimia.

Mikäli suomalainen yritys on viemässä tartuntavaaralliselta ainekselta suojaavia hengityksensuojaimia, suojavaatteita, käsineitä, suojalaseja tai visiirejä EU:n ulkopuolelle, vienti edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää vientilupaa. Luvanvaraisten tuotteiden lista on asetuksen liitteenä. Vientilupahakemukset käsitellään viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun vaadittavat tiedot on annettu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Nyt kansanterveydellisten syiden vuoksi asetettu lupavaatimus ei poista muita Suomessa voimassa olevia vientilupavaatimuksia, joista yksi esimerkki ovat joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen vuoksi asetetut vientilupavaatimukset. Esimerkiksi, jos sosiaali- ja tarveysministeriön vientilupaa vaativa henkilösuojain on samalla ulkoministeriön vientiluvan vaativa kaksikäyttötuote, viejä tarvitsee vientiluvan kummastakin ministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, kun henkilönsuojainten vientilupien hakeminen komission asetuksella määritellyille henkilönsuojaimille on mahdollista.

Tulli valvoo henkilönsuojainten vientiä

Tullin tehtäviin kuuluu tavaroihin kohdistuvien tuonti- ja vientirajoitusten sekä kieltojen valvominen. Tulli valvoo luvanvaraista tuontia ja vientiä sähköisissä järjestelmissä ja rajanylityspaikoilla kuljetusyksikköihin tehtävillä tarkastuksilla sekä rahdin lastaus- ja purkupaikoilla.

- Valvomme kaikkea rajanylittävää tavaraliikennettä. Normaalitilanteessa tyypilliset tuonti- ja vientirajoitukset koskevat esimerkiksi aseita ja eläinperäisiä elintarvikkeita. Koronavirustilanne tuo valvottavaksi ensimmäistä kertaa henkilönsuojainten viennin unionin ulkopuolisiin maihin, kertoo Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg.

Vuonna 2019 kaikkien toimeenpanoasetuksen 2020/402 mukaisesten henkilönsuojainten vienti oli 242 miljoonaa euroa, josta viennin osuus EU-maihin oli 176 miljoonaa euroa (73 %) ja EU:n ulkopuolelle 66 miljoonaa euroa (27 %).

Sujuva ulkomaankauppa tärkeää koronatilanteessa

Tulli varmistaa omalta osaltaan kaupallisen liikenteen sujuvuuden myös koronavirustilanteessa. Sujuva ulkomaankauppa varmistaa tavaroiden riittävyyden Suomessa ja suomalaisten vientiyritysten liiketoiminnan jatkuvuuden. Myös Tullin valvonta- ja rikostorjuntatyö jatkuu keskeytyksettä yhteiskunnan, ympäristön ja kansalaisten suojaamiseksi.

Korona Mediatiedote