Hyppää sisältöön

Vientikuljetusten tonnimäärä loivassa laskussa

Julkaisuajankohta 20.10.2008 9.00
Tiedote

Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa Suomesta vietiin tavaroita 21,9 miljoonaa tonnia, joka on puolitoista prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden alkupuoliskolla. Linjasta poikkesivat öljytuotteiden vientikuljetukset, jotka lisääntyivät lähes kuudella prosentilla ja päätyivät 3,2 miljoonaan tonniin. Vientikuljetusten tonnimäärä jatkoi pienenemistään, joka alkoi jo vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Tuonnin tonnimäärä kasvoi samana aikana hieman, ja esimerkiksi puun tuontimäärä Venäjältä Suomeen kasvoi edelleen.

- Vientikuljetusmäärät tärkeimpiin kauppakumppanimaihimme Ruotsiin, Saksaan ja Britanniaan laskivat kaikki kolmella-neljällä prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Ruotsiin ja Saksaan vietiin kumpaankin 2,8 miljoonaa tonnia tavaroita ja Britannian osuus oli 1,6 miljoonaa tonnia. Jyrkin lasku tapahtui viennissä Yhdysvaltoihin, mikä jäi 1,5 miljoonaan tonniin eli väheni 14 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, toteaa tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari Tullihallituksesta. Vientimäärä Venäjälle sitä vastoin kasvoi yli kahdeksan prosenttia ja päätyi 1,4 miljoonaan tonniin.

- Suomesta viedyn tavaramäärän arvo kuitenkin kasvoi tammi-kesäkuussa miltei viidellä prosentilla. Eniten viennin arvon nousuun vaikutti koneiden ja laitteiden vienti, joka muodosti määrästä vain pari prosenttia, mutta arvosta lähes kolmanneksen. Koneiden ja laitteiden vientimäärä kasvoi viidellä ja arvo kymmenellä prosentilla, Eija Pohjansaari totesi.

Paperin ja pahvinkin viennin arvo laski hieman määrää hitaammin, joten näyttäisi että hintakilpailussa on pärjätty. Puutavaran vientimäärä sen sijaan laski 13 prosentilla ja arvo miltei 25 prosentilla, Eija Pohjansaari kertoi.

Kaikista vientikuljetustonneista 47 prosenttia oli metsäteollisuuden tuotteita. Puutavaraa vietiin 2,1 miljoonaa tonnia, jossa oli laskua 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paperin ja pahvin vienti Suomesta supistui yli neljällä prosentilla ollen kuitenkin suuruudeltaan 6,5 miljoonaa tonnia. Kemian teollisuuden sekä raudan ja teräksen vientimäärät pienenivät myös jonkin verran.

Tuonnin tonnimäärä kasvoi hieman

Suomeen tuotiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 32,2 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä on reilun prosentin verran enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2007. Tuontia kasvattivat raakaöljy ja öljytuotteet, joiden osuus oli 8,3 miljoonaa tonnia, sekä puutavara, jota tuotiin Suomeen 7,4 miljoonaa tonnia. Puutavaran tuonti kasvoi peräti 18 prosentilla.
- Puutavaran tuonti Venäjältä itse asiassa lisääntyi, vaikka raakapuun vientitullit nousivat neljästä eurosta kymmeneen euroon kuutiolta heinäkuun alusta 2007 ja 15 euroon kuutiolta huhtikuusta 2008 alkaen, tähdentää tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari Tullihallituksesta.
Puutavarasta 64 prosenttia eli 4,8 miljoonaa tonnia tuotiin Venäjältä. Samoin öljyä tuotiin Venäjältä kolme neljännestä kaikesta Suomeen tuodusta öljystä, yhteensä 6,2 miljoonaa tonnia.

Venäjältä tuodun tavaran määrässä hieman laskua

Venäjä oli selvästi tärkein tuontimaamme ja sieltä tuotiin 14 miljoonaa tonnia tavaraa. Venäjältä tuodun tavaran yhteismäärä laski kuitenkin miltei kolme prosenttia verrattuna edellisvuoden alkupuoliskoon.
Tuontikuljetukset Ruotsista sitä vastoin kasvoivat yli viidenneksellä ja päätyivät 5,1 miljoonaan tonniin. Myös tuontimäärät Saksasta ja Alankomaista kasvoivat yli kymmenellä prosentilla.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja antaa Tullissa tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari, puh. 020 492 1855 tai www.tulli.fi ja Ulkomaankauppatilastot.
Tilastotiedote