Hyppää sisältöön

Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa
Vientihintojen lasku veti viennin arvon miinukselle vuonna 2013

Julkaisuajankohta 28.2.2014 9.00 | Julkaistu suomeksi 24.1.2017 klo 14.20
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2013 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan 55,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni myös kaksi prosenttia viime vuonna ja jäi 58,2 miljardiin euroon. Kauppatase jäi 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2013.

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2013 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan 55,9 miljardia euroa. Viennin arvon lasku johtui suurimmaksi osaksi vientihintojen laskusta. Viennin volyymi väheni 0,6 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 1,9 prosenttia. Tuonnin arvo väheni myös kaksi prosenttia viime vuonna ja jäi 58,2 miljardiin euroon. Tuonnin arvon laskuun vaikutti eniten tuontivolyymin pieneneminen. Tuontihinnat laskivat yhden prosentin, kun taas tuonnin volyymi laski 1,8 prosenttia.  

Kauppataseen alijäämä pieneni jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi 2,3 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2013. Vuonna 2012 vajetta kertyi 2,6 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli hieman yli kaksi miljardia euroa ja ulkokaupassa 221 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vuotta aiemmin ulkokaupan alijäämä oli 1,4 miljardia euroa ja EU-kaupan 1,2 miljardia euroa.

Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti laski viime vuonna ja veti kokonaisviennin miinukselle. Kemianteollisuuden vienti oli sen sijaan kasvussa vuonna 2013. Öljytuotteet olivat viennin tärkein kasvuala, mutta myös kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vienti nousi jonkin verran. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti lisääntyi myös lukuun ottamatta paperiteollisuuden tuotteiden vientiä.

Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden sekä investointitavaroiden tuonnin laskun johdosta kokonaistuonti päätyi kahden prosentin laskuun viime vuonna. Energiatuotteiden tuonti sen sijaan kasvoi jonkin verran. Kulutustavaroiden tuonti pysyi lähellä edellisvuoden tasoa.  

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän ulkomaankaupan väheneminen veti sekä kokonaisviennin että kokonaistuonnin laskuun vuonna 2013. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin laski viisi prosenttia ja tuonti yhdeksän prosenttia. Ulkokaupan viennin volyymi-indeksi laski 4,3 prosenttia, mutta vientihinnat vain 1,2 prosenttia. Ulkokaupan tuonnin volyymi-indeksi laski 6,5 prosenttia ja tuontihinnat kolme prosenttia.

Viennin arvo EU-maihin kasvoi prosentin vuonna 2013. Loppuvuodesta 2013 vienti EU-maihin kuitenkin nousi selvästi alkuvuoteen verrattuna. EU-alueen viennin volyymi kasvoi 2,3 prosenttia vuonna 2013, vaikka vientihinnat laskivat samaan aikaan kaksi prosenttia. Vienti euroalueelle nousi hieman enemmän kuin vienti koko EU-alueelle viime vuonna, kaksi prosenttia. Vuonna 2012 vienti EU-maihin laski neljä prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi viisi prosenttia. Vuonna 2013 tuonnin arvo kaikista EU-maista kasvoi neljä prosenttia ja tuonti euroalueelta yhden prosentin. Viime vuonna EU-tuonnin volyymi kasvoi 2,4 prosenttia ja tuontihinnat kohosivat 0,6 prosenttia.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Tulliylitarkastaja Christina Telasuo, puh. 040 332 1828
Tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 040 332 1845
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot