Hyppää sisältöön

Vienti EU-maihin piristyi loppuvuodesta
Vienti laski hieman vuonna 2013

Julkaisuajankohta 7.2.2014 9.00 | Julkaistu suomeksi 24.1.2017 klo 14.55
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2013 Tullin ennakkotietojen mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vienti oli arvoltaan lähes 55,9 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni myös kaksi prosenttia ja jäi 58,1 miljardiin euroon.

Kauppataseen alijäämä pieneni jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,2 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2013. Vuonna 2012 vajetta kertyi 2,6 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa oli hieman yli kaksi miljardia euroa ja ulkokaupassa 195 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vuotta aiemmin ulkokaupan alijäämä oli 1,4 miljardia euroa ja EU-kaupan 1,2 miljardia euroa.

Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti laski viime vuonna ja veti kokonaisviennin miinukselle. Kemianteollisuuden vienti oli sen sijaan kasvussa vuonna 2013. Öljytuotteet olivat viennin tärkein kasvuala, mutta myös kemian perusteollisuuden tuotteiden vienti nousi hieman. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti lisääntyi myös lukuun ottamatta paperiteollisuuden tuotteiden vientiä.

Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden sekä investointitavaroiden tuonnin laskun johdosta kokonaistuonti päätyi kahden prosentin laskuun viime vuonna. Energiatuotteiden tuonti sen sijaan kasvoi jonkin verran. Kulutustavaroiden tuonti pysyi lähes edellisvuoden tasolla.  

EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuneen ulkomaankaupan väheneminen veti sekä kokonaisviennin että kokonaistuonnin laskuun vuonna 2013. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin laski viisi prosenttia ja tuonti yhdeksän prosenttia. Vienti EU-maihin kasvoi noin prosentin vuonna 2013. Loppuvuodesta 2013 vienti EU-maihin kuitenkin nousi selvästi alkuvuoteen verrattuna. Vienti euroalueelle nousi hieman enemmän kuin vienti koko EU-alueelle viime vuonna. Vuonna 2012 vienti EU-maihin laski neljä prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi viisi prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista kasvoi hieman enemmän kuin tuonti euroalueelta vuonna 2013.

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Tulliylitarkastaja Christina Telasuo, puh. 040 332 1828
Tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 040 332 1845
Tulliylitarkastaja Johanna Riikonen, puh. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote Ulkomaankauppatilastot