Hyppää sisältöön

Ändring av utfartstullkontor i exportdeklaration

Utgivningsdatum 16.2.2011 14.49 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 15.00
Pressmeddelande

22/2011, JR/MAL

Tullstyrelsen

     Föreskrift

Dnr
22/010/11

           Datum
          16.2.2011

Målgrupper
Tullkontor, kunder som använder sig av exportförfarandet

Denna anvisning gäller situationer där alla följande förutsättningar föreligger:

  • exportförfarandet har inletts i något annat EU-land än Finland;
  • utfartstullkontoret som angetts i exportdeklarationen är ett tullkontor som är beläget någon annanstans än i Finland;
  • exportdeklarationen behövs som föregående förfarande när en transitering påbörjas i Finland.  

I exportföljedokumentet (EAD) anges utfartstullkontoret i fält 29.

I ovan beskrivna situationer kan exportdeklarationen hämtas till Finska tullens exportsystem genom att skicka meddelandet Begäran om förhandsuppgifter till det ursprungliga exportlandet.  För detta ändamål ska kunden till det planerade avgångstullkontoret lämna en begäran om saken samt de exportföljedokument (EAD) som utgör föregående förfarande för den transitering som kommer att påbörjas. I en situation där det är omöjligt att ge in ett EAD kan begäran göras med exportens referensnummer (MRN).  

Begäran kan lämnas på förhand innan transiteringen (och varorna) visas upp vid avgångstullkontoret. På detta sätt kan tiden för påbörjande av transiteringsförfarandet förkortas och exportförfarandet avslutas smidigare, när meddelandet med utförselbekräftelsen automatiskt sänds från Tullens system till exportlandet.

Genom denna anvisning ersätts i tillämpliga delar Tullstyrelsens meddelanden 94/010/2009, 165/010/2009 och 98/010/2010.

TMD