Hyppää sisältöön

Vienti-ilmoituksessa ilmoitetun poistumispaikan muuttaminen

Julkaisuajankohta 16.2.2011 14.49
Tiedote

22/2011, JR/MAL

Tullihallitus

Määräys

Dnro
22/010/11

Antopäivä
16.2.2011

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat
Vientimenettelyä käyttävät asiakkaat

Tämä ohje koskee tilanteita, joissa kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • vientimenettely on aloitettu muussa EU-maassa kuin Suomessa;
  • vienti-ilmoituksessa poistumispaikaksi on ilmoitettu muu kuin Suomessa sijaitseva tullitoimipaikka;
  • kyseistä ilmoitusta tarvitaan edeltävänä menettelynä passitusta Suomessa aloitettaessa.

Vientiä koskevassa saateasiakirjassa (EAD) poistumispaikka ilmaistaan kohdassa 29.

Edellä kuvatussa tilanteessa vienti-ilmoitus voidaan hakea Suomen tullin vientijärjestelmään lähettämällä ”ennakkotietopyyntö”-sanoma alkuperäiseen vientimaahan. Tätä tarkoitusta varten asiakkaan tulee toimittaa aiottuun lähtötullitoimipaikkaan pyyntö asiasta ja kyseistä aloitettavaa passitusta edeltävänä menettelynä koskevat viennin saateasiakirjat (EAD). Tilanteessa, jossa EAD:n toimittaminen on mahdotonta, voidaan pyyntö tehdä viennin viitenumeron (MRN) perusteella. 

Pyyntö voidaan toimittaa etukäteen ennen passituksen (ja tavaroiden) esittämistä lähtötullitoimipaikassa. Tällä toimintatavalla voidaan nopeuttaa passitusmenettelyn aloittamiseen käytettävää aikaa ja sujuvoittaa vientimenettelyn päättämistä, kun poistumisen vahvistussanoma lähtee automaattisesti Tullin järjestelmästä vientimaahan.

Tällä ohjeella korvataan soveltuvin osin Tullihallituksen tiedotteet 94/010/2009, 165/010/2009 ja 98/010/2010.

THT