Hyppää sisältöön

Vienti edeltävänä menettelynä T- ja TIR-passituksella

Julkaisuajankohta 11.5.2011 8.16
Tiedote

68/2011, JR/MAL

Tullihallitus

Yleiskirje

Dnro
68/010/11

Antopäivä
11.5.2011

Säädösperusta
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
Toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin vienti- ja passitusasiakkaat

Tämä yleiskirje koskee vientimenettelyn päättämistä ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistamista erityistilanteessa, jossa vientimenettelyä seuraa passitusmenettely. Tämä yleiskirje korvaa Tullihallituksen tiedotteen N:o 165/010/09. Tämä ohje ei koske feoga-vientiä (vientituki-, interventio- tai vientivelvoitevientiä).

1. Pääsääntö

Vienti-ilmoituksen viitenumero (MRN) ilmoitetaan sähköisellä passitusilmoituksella edeltävänä menettelynä, jos passitusmenettelyä edeltävänä tullimenettelynä on vienti. On kuitenkin mahdollista, ettei koko vientierää viedä yhteisön tullialueelta kerralla. Tällöin alkuperäiseen vienti-ilmoitukseen liittyvä ositustieto ilmoitetaan edeltävän menettelyn lisätietokohdassa. Kuitenkin, riippumatta siitä viedäänkö koko vientierä osissa tai kerralla on lisätietokohdassa ilmoitettava jokin seuraavista osituskoodeista:

  • 0 (nolla) = ositus, muu kuin viimeinen osituserä
  • 1 = ositus, viimeinen osituserä
  • 2 = ei ositusta, kattaa kaikki vienti-ilmoituksen tavarat

Tämän lisäksi on sähköisellä passitusilmoituksella ilmoitettava tavaraeräkohtaisesti merkintä DG2, jos edeltävän viennin menettelykoodi on 10, 11, 21, 22, 23 tai 31.

Vientimenettelyn päättäminen ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistaminen tapahtuvat automaattisesti passitusjärjestelmän kautta tilanteessa, jossa ositusta ei ole tapahtunut. Vientierän ositusta käytettäessä poistuminen vahvistetaan Tullin toimesta viimeisen osituserän poistumisen yhteydessä.

Tavaroiden EU:sta poistumisen jälkeen Tullin sähköinen vientijärjestelmä lähettää EDI-ilmoittajalle ja Katso-tunnistautuneelle nettivienti-ilmoittajalle poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Tunnistautumattoman nettivienti-ilmoittajan on noudettava poistumisvahvistettu luovutuspäätös Tullista.

2. Poikkevat tilanteet

a) Toisessa EU-jäsenmaassa vientimenettelyyn asetettujen tavaroiden passittaminen Suomesta kun vienti-ilmoituksessa ilmoitettu poistumispaikka on muualla kuin Suomessa

Passitusilmoitus ja viennin saateasiakirja (EAD) esitetään passituksen lähtötoimipaikassa ja Tullin käsittelijä pyytää ulkomaisen sähköisen vienti-ilmoituksen tiedot lähettämällä ennakkotietopyynnön vientimaahan. Sen jälkeen poistumisen vahvistaminen, vientimenettelyn päättäminen ja poistumisen vahvistussanoma lähtevät automaattisesti Tullin järjestelmästä vientimaahan (jollei tavaraerää ositeta).   

b) Varamenettely sähköisen vientijärjestelmän (ELEX) käyttökatkostilanteessa

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyä käyttäen, sähköisellä passitusilmoituksella viennin varamenettelyn käyttö ilmoitetaan edeltävän menettelyn koodilla 00 (nolla nolla, edeltävä menettely ei käytettävissä). Koodin jälkeen ilmoitetaan varamenettelyssä annetun vienti-ilmoituksen viitenumero. Vientitavaran poistumisen vahvistaminen tapahtuu T- tai TIR-passitusmenettelyn aloittamisen yhteydessä lähtötullitoimipaikalla.

T-passituksen valtuutettu lähettäjä voi toimittaa varamenettelyssä aloitetut vienti-ilmoitukset jälkikäteen postitse Tullin Sähköisen palvelukeskuksen Tornion toimipisteelle (osoite jäljempänä) päättämistä ja poistumisen vahvistamista varten yhdessä passituksen (tai passituksen/vaarattomuuden) saateasiakirjan kopion kanssa.

c) Varamenettely sähköisen passitusjärjestelmän (NCTS) käyttökatkostilanteessa

Jos vienti-ilmoitus on annettu sähköisesti, mutta passitusmenettelyssä joudutaan turvautumaan varamenettelyyn, merkitään varamenettelyn passitusilmoituksen kohtaan 40 edeltävän asiakirjan koodina ao. viennin menettelykoodi (10, 11, 21, 22, 23 tai 31) ja sen jälkeiseksi viitenumeroksi ko. sähköisen viennin viitenumero (MRN). Ilmoitusten toimittaminen Tullille tapahtuu seuraavasti:

  • T-passituksen valtuutettu lähettäjä toimittaa sähköisten vienti-ilmoitusten saateasiakirjat yhdessä varamenettelyn passitusilmoituksen ja passituspäiväkirjaotteen kanssa päivittäin Tullin Sähköisen palvelukeskuksen Tornion toimipisteeseen: Tornion tulli, passitusseuranta, PL 47, 95401 Tornio.
  • Muissa tilanteissa (tavanomainen T-passitus, TIR-carnet) sähköisten vienti-ilmoitusten poistuminen vahvistetaan passituksen aloittamisen yhteydessä lähtötoimipaikassa ja poistumisvahvistetut vienti-ilmoituksen kappaleet annetaan niiden esittäjälle. 
THT