Hyppää sisältöön

Vientihinnat nousivat aavistuksen
Viennin volyymi laski vuonna 2016 neljä prosenttia

Julkaisuajankohta 21.3.2017 8.33
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vienti oli arvoltaan 51,8 miljardia euroa. Viennin arvon lasku johtui kokonaan viennin volyymin neljän prosentin vähenemisestä. Vientihinnat nousivat 0,4 prosenttia. Tuonnin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan 54,7 miljardia euroa. Tuonnin volyymi kasvoi vuonna 2016 vain 0,1 prosenttia ja tuontihinnat kohosivat 0,5 prosenttia. Vuonna 2015 viennin arvo laski myös neljä prosenttia ja viennin volyymi väheni 4,7 prosenttia. Vientihinnat nousivat tuolloin 0,7 prosenttia. Tuonnin arvo väheni kuusi prosenttia, mikä johtui volyymin 4,7 ja hintojen 0,8 prosentin laskusta.

Kauppataseen alijäämä kasvoi viime vuonna huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi lähes 2,9 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2016. Vaje oli suurin sitten vuoden 2011, jolloin kauppataseen alijäämä oli 3,7 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa kasvoi yli 3,3 miljardiin euroon viime vuonna. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan ylijäämäistä 459 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kauppataseen alijäämä oli vain 613 miljoonaa euroa, EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa vajetta kertyi tuolloin 2,3 miljardia euroa, mutta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käyty kauppa oli lähes 1,7 miljardia euroa ylijäämäistä. Vuonna 2014 vajetta kertyi lähes 1,8 miljardia euroa. Ulkokaupan alijäämä oli tuolloin 70 miljoonaa euroa ja EU-kaupan 1,7 miljardia euroa.

Lähes kaikkien päätoimialojen vienti oli alavireistä vuonna 2016. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski kaksi prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti väheni neljä prosenttia. Kuljetusvälineiden vienti laski päätoimialoista eniten, 18 prosenttia ja myös metalliteollisuuden tuotteiden vienti väheni. Laskua kertyi seitsemän prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo sen sijaan kasvoi 11 prosenttia, mutta muun kemianteollisuuden vienti pienentyi viisi prosenttia. Kojeiden ja mittareiden vienti nousi neljä prosenttia ja mobiiliteknologian verkkolaitteiden vienti suureni 14 prosenttia. Kokonaistuonti jäi viime vuonna edeltävän vuoden tasolle. Vuonna 2016 investointitavaroiden tuonti kasvoi kuusi prosenttia. Kulutustavaroiden tuonti nousi neljä prosenttia. Energiatuotteiden tuonti väheni kuusi prosenttia sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti laski kaksi prosenttia.

EU-maihin suuntautuneen viennin arvo laski neljä prosenttia vuonna 2016. Myös vienti euroalueelle laski neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin väheni niin ikään neljä prosenttia. Vuonna 2015 vienti EU-maihin väheni yhden prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle väheni kahdeksan prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista oli vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 EU-tuonti kasvoi yhden prosentin. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta kasvoi yhden prosentin vuonna 2016.  Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti laski 15 prosenttia.

EU-maiden osuus Suomen viennistä kasvoi hieman vuonna 2016 edeltävän vuoden 59,0 prosentista 59,2 prosenttiin. Tuonnissa EU-maiden osuus väheni aavistuksen edeltävän vuoden 62,6 prosentista 62,2 prosenttiin. EU-maiden ulkopuolelle suuntautuvan kaupan osuudet muuttuivat vastaavasti. Viime vuonna ulkokaupan osuus viennistä oli 40,8 prosenttia ja tuonnista 37,8 prosenttia, kun vastaavat osuudet vuonna 2015 olivat viennissä 41,0 prosenttia ja tuonnissa 37,4 prosenttia. 

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Riikonen, Johanna puh. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote