Hyppää sisältöön

Viennin tai jälleenviennin ilmoittaminen passituksella

Julkaisuajankohta 14.10.2011 12.29
Tiedote

165/2011, JR/MAL

Tullihallitus      Yleiskirje

Dnro                  Pvm
165/010/11        12.10.2011

Säädösperusta
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika
1.11.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullitoimipaikat, Tullin vienti- ja passitusasiakkaat

Tämä yleiskirje koskee vientimenettelyn päättämistä ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistamista erityistilanteessa, jossa vientimenettelyä tai jälleenvientiä seuraa T- tai TIR-passitusmenettely. Tämä yleiskirje korvaa Tullihallituksen yleiskirjeen N:o 68/010/11. Tämä ohje ei koske feoga -vientiä (vientituki-, interventio- tai vientivelvoitevientiä).  

1. Pääsääntö

Vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen viitenumero (MRN) ilmoitetaan sähköisellä passitusilmoituksella edeltävänä toimintona, jos passitusmenettelyä edeltää vienti tai jälleenvienti. On kuitenkin mahdollista, ettei koko vienti- tai jälleenvientierää viedä yhteisön tullialueelta kerralla. Tällöin alkuperäiseen ilmoitukseen liittyvä ositustieto ilmoitetaan edeltävän toiminnon tai -menettelyn lisätietokohdassa ”viennin menettely”. Riippumatta siitä viedäänkö koko erä osissa tai kerralla on lisätietokohdassa ilmoitettava jokin seuraavista osituskoodeista:

  • 0 = ositus, muu kuin viimeinen osituserä
  • 1 = ositus, viimeinen osituserä
  • 2 = ei ositusta, kattaa kaikki vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen tavarat

Tämän lisäksi on sähköisellä passitusilmoituksella ilmoitettava tavaraeräkohtaisesti erityismaininnat –kohdassa merkintä DG2 (= vienti yhteisöstä), jos edeltävän viennin menettelykoodi on 10, 11, 21, 22 tai 23. Edeltävän tulliselvitysmuodon koodia 31 käytetään kun kyseessä on muun kuin yhteisötavaran jälleenvienti. Tällöin merkintää DG2 ei tehdä passitusilmoitukseen.

Edeltävän vientimenettelyn tai jälleenviennin päättäminen ja tavaran fyysisen poistumisen vahvistaminen tapahtuvat automaattisesti passitusjärjestelmän kautta tilanteessa, jossa ositusta ei ole tapahtunut. Ositusta käytettäessä poistuminen vahvistetaan Tullin toimesta viimeisen osituserän poistumisen yhteydessä.

Tavaroiden EU:sta poistumisen jälkeen Tullin sähköinen vientijärjestelmä lähettää EDI-ilmoittajalle ja Katso-tunnistautuneelle nettivienti-ilmoittajalle poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Tunnistautumattoman nettivienti-ilmoittajan on noudettava poistumisvahvistettu luovutuspäätös Tullista.

2. Poikkevat tilanteet

a) Toisessa EU-jäsenmaassa vientimenettelyyn tai jälleenvientiin asetettujen tavaroiden passittaminen Suomesta kun ilmoituksessa ilmoitettu poistumispaikka on muualla kuin Suomessa

Passitusilmoitus ja vientiä koskeva saateasiakirja (EAD) esitetään passituksen lähtötoimipaikassa ja Tullin käsittelijä pyytää ulkomaisen sähköisen vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen tiedot lähettämällä ennakkotietopyynnön vientimaahan. Sen jälkeen vientimenettelyn päättäminen ja poistumisen vahvistussanoma lähtevät automaattisesti Tullin järjestelmästä vientimaahan tilanteissa, jolloin tavaraerää ei ositeta.   

b) Varamenettely sähköisen vientijärjestelmän (ELEX) käyttökatkostilanteessa

Jos vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus on annettu varamenettelyä käyttäen, sähköisellä passitusilmoituksella varamenettelyn käyttö ilmoitetaan edeltävän toiminnon tai -menettelyn koodilla 25 (viennin varamenettely). Koodin jälkeen ilmoitetaan varamenettelyssä annetun vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen viitenumero. Varamenettelyn vienti- tai jälleenvienti-ilmoituksen päättäminen ja poistumisen vahvistaminen tapahtuvat T- tai TIR-passitusmenettelyn aloittamisen yhteydessä lähtötullitoimipaikan leimalla ilmoituksen kääntöpuolelle.

T-passituksen valtuutettu lähettäjä voi toimittaa varamenettelyssä aloitetut vienti- tai jälleenvienti-ilmoitukset jälkikäteen postitse Tullin Sähköisen palvelukeskuksen Tornion toimipisteelle (osoite jäljempänä) päättämistä ja poistumisen vahvistamista varten yhdessä passituksen (tai passituksen/vaarattomuuden) saateasiakirjan kopion kanssa.

c) Varamenettely sähköisen passitusjärjestelmän (NCTS) käyttökatkostilanteessa

Jos vienti- tai jälleenvienti-ilmoitus on annettu sähköisesti, mutta passitusmenettelyssä joudutaan turvautumaan varamenettelyyn, merkitään varamenettelyssä aloitettavan passitusilmoituksen kohtaan 40 edeltävän asiakirjan koodina ao. viennin menettelykoodi 10, 11, 21, 22, 23 tai jälleenviennin menettelykoodi 31 ja sen jälkeiseksi viitenumeroksi ko. sähköisen viennin viitenumero (MRN). Saateasiakirjojen  toimittaminen Tullille tapahtuu seuraavasti:

  • T-passituksen valtuutettu lähettäjä toimittaa sähköisten vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusten saateasiakirjat yhdessä varamenettelyn passitusilmoituksen ja passituspäiväkirjaotteen kanssa päivittäin Tullin Sähköisen palvelukeskuksen Tornion toimipisteeseen: Tornion tulli, passitusseuranta, PL 47, 95401 Tornio.
  • Muissa tilanteissa (tavanomainen T-passitus, TIR-carnet) sähköisten vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusten poistuminen vahvistetaan passituksen aloittamisen yhteydessä lähtötoimipaikassa ja poistumisvahvistetut ilmoituksen kappaleet palautetaan niiden esittäjälle.  
THT