Hyppää sisältöön

Viennin, passituksen ja poistumisen ilmoitukset uudistuvat 2021–2023

Julkaisuajankohta 24.2.2020 10.00
Tiedote

Vienti-, passitus- ja poistumisilmoitukset uusitaan EU:n laajuisesti vuosina 2021-2023. Yritykset voivat antaa ilmoitukset Tullin asiointipalvelun kautta tai suorana sanoma-asiointina. Operaattorivälitteinen sanoma-asiointi ei ole uusissa ilmoituksissa mahdollista. Tällä hetkellä pääosin Tullin AREX-järjestelmään annettavat poistumisen ilmoitukset uusitaan vienti-ilmoitusten aikataulussa. Alustavana tavoitteena on, että Suomessa sanoma-asiakkaat voivat testata päivitetyt viennin, passituksen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmänsä vuoden 2022 syksyllä.

Sanoma-asiakkaiden on päivitettävä järjestelmänsä

Ilmoitukset annetaan Tullin uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) unionin tullikoodeksin mukaisilla tietosisällöillä ja koodeilla. Yrityksien, jotka antavat ilmoituksensa sanomilla, on päivitettävä omat järjestelmänsä, sillä myös ilmoitusten tekninen rakenne muuttuu. Yritysten on lisäksi testattava järjestelmänsä Tullin kanssa. Tulli julkaisee kansalliset sanomamääritykset noin vuotta ennen käyttöönottoa.

Saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus vaaditaan aina vientitavaralta

Tulli-ilmoitusten alaisten tavaroiden prosessi poistumispaikalla yhdenmukaistetaan ja sähköistetään EU:ssa. Suomessa lastauslupaa ei voi pyytää enää erikseen vienti-ilmoituksella lisäkoodilla FIXEP, vaikka tavara olisi vienti-ilmoituksen hyväksymishetkellä poistumispaikalla. Jatkossa vienti-ilmoituksella olleet tavarat on esitettävä poistumispaikalla, ja niistä on aina annettava Tullille Saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus.  Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen hyväksyvä vastaus toimii lastauslupana.

Uusi ilmoitustyyppi: jälleenvientitiedonanto

Kun viedään enintään 14 vuorokautta väliaikaisessa varastossa tai vapaa-alueella ollutta tavaraa meritse, lentoteitse tai rautateitse kolmanteen maahan tai meritse toiseen yhteisömaahan, tavarasta on annettava jälleenvientitiedonanto. Jos tavara on väliaikaisesti varastoitu yli 14 vuorokautta, ja se viedään pois EU:sta, tavarasta annetaan poistumisen yleisilmoitus. Myös poistumisen yleisilmoituksen sanoman rakenne uudistuu.

Suomessa on suunniteltu, että nykyiset poistumisen esittämis- ja poistumisilmoitukset yhdistetään. Ilmoitus on jatkossa annettava viimeistään seuraavana työpäivänä poistumisen jälkeen.

Passitus uudistuu kahdessa vaiheessa

Passitusjärjestelmää (NCTS) uudistetaan kahdessa vaiheessa. Myös passituksen ilmoitukset annetaan UTU-järjestelmään. Ensimmäisessä vaiheessa 2021–2023 passituksen ilmoitukset päivitetään uudella tietosisällöllä. Jatkossa passitusilmoituksen voi antaa aina ennakolta ilman erillistä lupaa. Ennakolta annettu ilmoitus voidaan antaa 30 vuorokautta ennen tavaroiden esittämistä. Ennakolta ilmoitetut tavarat pyydetään passitusmenettelyyn luovutettavaksi esittämällä ne tullille uudella esittämissanomalla.

Tulli ei enää vaadi tulostettavaksi passituksen päättämistä varten saateasiakirjaa, vaan se jää vaihtoehtoiseksi tavaksi esittää tullille passitukselle annettu yleisviite MRN. Toinen vaihe, 2024–25, sisältää turvatietouudistuksen sekä eTIR-ilmoitukset, jotka sähköistävät TIR-menettelyn.

Lisätietoa:
UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet