Hyppää sisältöön

Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi
Viennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia

Julkaisuajankohta 7.2.2017 9.00
Tiedote

Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 51,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan 54,6 miljardia euroa. Vuonna 2015 vienti laski myös neljä prosenttia, mutta tuonti väheni kuusi prosenttia.

Kauppataseen alijäämä kasvoi viime vuonna huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Kauppatase jäi ennakkotietojen mukaan 2,9 miljardia euroa alijäämäiseksi vuonna 2016. Vaje oli suurin sitten vuoden 2011, jolloin kauppataseen alijäämä oli 3,7 miljardia euroa. Alijäämä EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa kasvoi yli 3,3 miljardiin euroon viime vuonna. EU-maiden ulkopuolisten maiden kanssa käytävä kauppa oli puolestaan ylijäämäistä 415 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kauppataseen alijäämä oli vain 613 miljoonaa euroa, EU-maiden kanssa käydyssä kaupassa vajetta kertyi tuolloin 2,3 miljardia euroa, mutta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käyty kauppa oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäistä. Vuonna 2014 vajetta kertyi lähes 1,8 miljardia euroa. Ulkokaupan alijäämä oli tuolloin 70 miljoonaa euroa ja EU-kaupan 1,7 miljardia euroa.

Lähes kaikkien päätoimialojen vienti oli alavireistä vuonna 2016. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli lähes edeltävän vuoden tasolla, mutta koneiden ja laitteiden vienti väheni. Kuljetusvälineiden vienti laski päätoimialoista eniten, mutta myös metalliteollisuuden tuotteiden vienti väheni merkittävästi. Öljytuotteiden viennin arvo sen sijaan kasvoi maltillisesti, mutta muun kemianteollisuuden vienti pienentyi. Kojeiden ja mittareiden sekä mobiiliteknologian verkkolaitteiden vienti oli pirteää. Tulli julkaisee ulkomaankaupan yksityiskohtaiset maa- ja tavaratiedot koko viime vuoden osalta 28.2.2017.

Kokonaistuonti jäi viime vuonna edeltävän vuoden tasolle. Vuonna 2016 investointitavaroiden tuonti kasvoi reippaasti. Kuljetusvälineiden tuonti kasvoi eniten. Kulutustavaroiden tuonti oli myös kasvussa. Energiatuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuonti sen sijaan laski.

EU-maihin suuntautunut vienti laski neljä prosenttia vuonna 2016. Myös vienti euroalueelle laski neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin väheni viisi prosenttia. Vuonna 2015 vienti EU-maihin väheni yhden prosentin ja vienti EU:n ulkopuolelle väheni kahdeksan prosenttia. Tuonti kaikista EU-maista oli vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 EU-tuonti kasvoi yhden prosentin. Tuonti EU-maiden ulkopuolelta kasvoi yhden prosentin vuonna 2016.  Vuotta aiemmin ulkokaupan tuonti laski 15 prosenttia. 

Tulli, Tilastointi
Tiedustelut:
Telasuo, Christina puh. 040 332 1828
Kaarna, Anssi puh. 040 332 8153
Riikonen, Johanna puh. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi
Mediatiedote Tilastotiedote