Hyppää sisältöön

Venäläisen puun tariffikiintiöiden hallinnointi alkoi

14.6.2012 15.53
Tiedote

78/2012, RAS/MSR

Euroopan unioni ja Venäjä ovat sopineet venäläisen kuusen ja männyn kiintiöistä (CN-nimikkeet 4403 20 11, 4403 20 19, 4403 20 31 ja 4403 20 39), joissa Venäjän kantama vientitulli on 13–15 prosenttia. Kiintiöitä hallinnoidaan EU:ssa. EU:n ja Venäjän neuvottelemat hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset tekniset säännöt sisältyvät pöytäkirjaan, joka julkaistiin 29.2.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 57.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) nro 498/2012 puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta julkaistiin 13.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 152. Asetus tuli voimaan heti.

Venäläisen puun tuojilla on 20 päivää aikaa hakea perinteisen tuojan statusta komission asetuksen voimaantulosta. Hakuohjeet on kerrottu 31.5.2012 päivätyssä yleiskirjeessä (THT nro 71/010/2012). Varsinaisten kiintiölupien hakeminen alkaa vasta myöhemmin.

Hakemus osoitetaan Tullihallituksen Nimikkeistö- ja tullietuusyksikölle ja se joko postitetaan osoitteeseen Tullihallitus, PL 512, 00101 Helsinki tai viedään Tullihallituksen kirjaamoon osoitteeseen Vilhonvuorenkatu 12 B, 00500 Helsinki. Hakemuksen on oltava Tullihallituksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 2.7. kello 16.15.

Tullihallitus antaa tarkemmat ohjeet tuojille heti, kun komissio on antanut asetuksen soveltamista koskevat toimintaohjeensa.

Lisätietoja: 

Raimo Saarakkala, puh. 040 332 2647
raimo.saarakkala(at)tulli.fi

Minna Raitanen, puh. 040 332 2419
minna.raitanen(at)tulli.fi

THT