Hyppää sisältöön

Venäläisen kuusen ja männyn kiintiölupien haku kiintiöjaksolle 2017

12.9.2016 16.18
Tiedote

77/2016, MSR

Kiintiöjakson 2017 kiintiölupien haku alkaa 1.10.2016. Kiintiölupia hakevat sekä perinteiset että uudet tuojat.

Komissio määrittelee tuojien statuksen ja kiintiökaton vuosittain kahden edellisen kiintiöjakson tuontien perusteella.

Perinteisiä tuojia ovat ne yritykset, jotka ovat keväällä 2016 saaneet komissiolta perinteisen tuojan statuksen ja oman kiintiökaton kiintiöjaksolle 2017. Tiedot on ilmoitettu perinteisille tuojille toukokuussa. Muut tuojat ovat uusia.

Perinteisen tuojan saatavissa oleva enimmäiskiintiöosuus eli kiintiökatto on yrityksen varma oma osuus. Perinteisenkin tuojan on silti haettava kiintiölupaa, jotta se voi käyttää hyödykseen osuuttaan.

Kullekin uudelle tuojalle myönnetään enintään 1,5 prosenttia kunkin tuoteryhmän tariffikiintiöstä (komission asetus 498/2012, 4 artiklan 3 kohta).

Männyn kiintiö on 3.645.900 m³. Siitä 1,5 prosenttia on 54.688 m³.
Kuusen kiintiö on 5.960.600 m³. Siitä 1,5 prosenttia on 89.409 m³.

Uudet tuojat voivat hakea kiintiölupia niin kauan kuin uusien tuojien kiintiössä on tilaa. On myös mahdollista, että uusien tuojien kiintiö menee täyteen ja hakija jää kokonaan ilman kiintiölupaa. Kiintiön käyttöä voi seurata komission sivulta: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Kiintiöjakson 2016 kiintiölupien myöntäminen päättyy 1.12.2016. Kiintiöluvan hakemisesta kiintiöjakson toisen osan aikana ks. THT nro 42/2016.

Kiintiöjakson 2018 statukset ja kiintiökatot määritellään huhtikuussa 2017 kiintiöjaksojen 2015 ja 2016 tuontien perusteella.

Hakemuslomake - 859s  (pdf) ja sen  täyttöohje

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419.

THT