Hyppää sisältöön

Ansökning av kvottillstånd för ryskt trä av gran och furu för kvotperioden 2015

Utgivningsdatum 19.11.2014 8.15 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.20
Pressmeddelande

118/2014, MSR

Övergångsperioden för kvotsystemet närmar sitt slut. Ansökningen av kvottillstånd för kvotperioden 2015 började den 1 oktober 2014. Kvottillstånd kan sökas av både traditionella och nya importörer.

Traditionella importörer är företag som på våren 2014 av kommissionen beviljats en status som traditionell importör och ett eget kvottak för kvotperioden 2015. Statusen och kvottaket bestäms enligt importmängderna för kvotperioderna 2012 och 2013. De traditionella importörerna informerades om saken i maj. Övriga importörer är nya importörer.

Kommissionen bestämmer årligen importörernas status och kvottak på basis av importmängderna för två föregående kvotperioder. Statusarna och kvottaken för kvotperioden 2016 fastställs i april 2015 på basis av importmängderna för kvotperioderna 2013 och 2014.

Den maximala kvotandel (kvottak) som är tillgänglig för varje traditionell importör är en säker andel reserverad för företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Nya importörer kan ansöka om kvottillstånd så länge det finns plats i nya importörers kvot.  Det är också möjligt att nya importörers kvot utnyttjas fullt ut och sökanden blir helt utan kvottillstånd. Kvotsituationen kan följas på kommissionen webbplats: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm

Varje ny importör får ansöka om högst 1,5 procent av tullkvoten per produktgrupp, under kvotperioden 2015 är mängden högst 89 409,00 m3 trä av gran och högst 54 688,50 m3 trä av furu. Beviljandet av kvottillstånd för kvotperioden 2014 upphör den 1 december 2014, vilket gör i praktiken att ansökningarna ska vara inlämnade senast vecka 48.

Ansökan 859r och ifyllningsanvisning.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD