Hyppää sisältöön

Venäläisen kuusen ja männyn 2020 kiintiölupien haku alkaa

25.9.2019 12.24
Tiedote

Kiintiölupia venäläisen kuusen ja männyn tuontiin kiintiöjaksolle 2020 voi hakea 1.10.2019 alkaen. Sekä perinteisten että uusien tuojien on haettava kiintiölupa.

Komissio määrittelee tuojien statuksen ja kiintiökaton vuosittain kahden edellisen kiintiöjakson tuontien perusteella.

Perinteisiä tuojia ovat ne yritykset, jotka ovat keväällä 2019 saaneet komissiolta perinteisen tuojan statuksen ja oman kiintiökaton kiintiöjaksolle 2020. Tiedot on ilmoitettu perinteisille tuojille huhtikuussa. Muut tuojat ovat uusia.

Perinteisen tuojan enimmäiskiintiöosuus eli kiintiökatto on yrityksen varma oma osuus. Perinteisenkin tuojan on silti haettava kiintiölupaa, jotta se voi käyttää hyödykseen osuuttaan.

Kullekin uudelle tuojalle myönnetään kiintiöosuudeksi enintään 1,5 prosenttia kunkin tuoteryhmän tariffikiintiöstä (komission asetus 498/2012, 4 artiklan 3 kohta).

Kuusen kiintiö on 5.960.600 m3. Siitä 1,5 prosenttia on 89.409 m³.
Männyn kiintiö on 3.645.900 m3. Siitä 1,5 prosenttia on 54.688 m³.

Uudet tuojat voivat hakea kiintiölupia niin kauan kuin uusien tuojien kiintiössä on tilaa. On myös mahdollista, että uusien tuojien kiintiö täyttyy ja hakija jää kokonaan ilman kiintiölupaa. Kiintiön käyttöä voi seurata komission sivulta.

Kiintiölupien myöntäminen kiintiöjaksolle 2019 päättyy 30.11.2019. Lisätietoa kiintiöluvan hakemisesta kiintiöjakson toisen osan aikana: THT nro 42/2016.

Kiintiöjakson 2021 statukset ja kiintiökatot määritellään huhtikuussa 2020 kiintiöjaksojen 2018 ja 2019 tuontien perusteella.

Hakemuslomake - 859s (pdf) ja sen täyttöohje (pdf)

Lisätietoa: Minna Raitanen, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet