Hyppää sisältöön

Venäjän puutullikiintiöiden hakuajat ja tuonnin raportointi

Julkaisuajankohta 11.9.2013 13.54
Tiedote

119/2013, MSR

1. Hakuajat

Kiintiöjakson 2014 kiintiölupien haku alkaa 1.10.2013. Kiintiöjakson 2013 kiintiölupia myönnetään 29.11.2013 asti.

2. Heinä-, elo- ja syyskuun tuonnit on raportoitava 15.10.2013 mennessä

Maahantuojien on raportoitava venäläisen raakapuun tuonti ajalta 1.7.–30.9.2013 (sekä kiintiöpuu että kiintiön ulkopuolella tuotu puu). Tuodut määrät on ilmoitettava 15.10.2013 mennessä. Tulli ilmoittaa määrät edelleen komissiolle. Raportista pitää näkyä, mihin kiintiölupaan tuonti liittyy ja tuonnin arvo. Jos kiintiölupa on myönnetty kuorelliselle puulle, on ilmoitettava kuorellisen puun tuontimäärä. Jos kiintiölupa on myönnetty kuorettomalle puulle, on ilmoitettava kuorettoman puun tuontimäärä. Tuontien raportointiin voi käyttää liitteenä olevan mallin mukaista taulukkoa. Tärkeintä on että vastaavat tiedot näkyvät raportissa.

Kaikki tuonti, joka liittyy Suomessa myönnettyihin kiintiölupiin, raportoidaan Suomen tullille siinäkin tapauksessa että puu on tuotu toiseen jäsenvaltioon.

Allekirjoitettu raportti pyydetään lähettämään osoitteeseen:

Tulli/Tullausyksikkö/Vero- ja alkuperäryhmä
PL 512
00101 Helsinki


Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT