Venäjältä ja Brasiliasta peräisin olevien kuumavalssattujen levyvalmisteiden nimikkeissä 7208, 7211, 7225 ja 7226 tuonnin kirjaaminen alkaa 7.1.

11.1.2017 11.52
Tiedote

Tulliviranomaiset kirjaavat 7.1.2017 lähtien unioniin tuotavat Brasiliasta ja Venäjältä peräisin olevat tietyt raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetut valssatut levyvalmisteet, kelatut tai kelaamattomat.

Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 ja 7226 91 99 (Taric-koodit 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

Tuonti kirjataan yhdeksän kuukauden ajan. Yritysten tulee varautua siihen, että kirjatun tuonnin osalta voidaan kantaa tullit takautuvasti, jos polkumyyntitullit otetaan käyttöön. Asetus on julkaistu EU:n Virallisen lehden numerossa L 3, 6.1.2017.

Lisätietoja:
EUVL L 3, 6.1.2017
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet