Hyppää sisältöön

Vartiuksen raja-asemalla on tehostettu sikaruton torjuntaa

19.9.2019 11.00
Tiedote

Tulli on tehostanut afrikkalaisen sikaruton torjuntaa itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Ylityspaikoilta löytyy ohjeistavaa materiaalia ja keltaiset ruokajäteastiat luvattomien elintarvikkeiden vapaaehtoista luovuttamista varten. Tullin ruokakoira Aino oli syyskuussa ensimmäistä kertaa Vartiuksessa valvomassa tuliaistuontia.

Tullin ruokakoira Aino oli 17.–19. syyskuuta ensimmäistä kertaa ohjaajansa kanssa Vartiuksen rajanylityspaikalla valvomassa matkustajien mukanaan tuomien eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuontia. Aino tarkasti maahan saapuvia ajoneuvoja ja matkustajien matkatavaroita etsien niistä maito- ja lihatuotteita.

Tulli rakentaa koko itärajan kattavaa infoverkostoa

Tulli on hankkimassa sähköiset infotaulut kaikille itärajan rajanylityspaikoille. Tavoitteena on saada infotaulut pohjoisen ylityspaikoille ennen kesäsesonkia. Infotauluissa kerrotaan eläinperäisten elintarvikkeiden tuontikiellosta neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Kaikilla itärajan rajanylityspaikoilla on sekä Ruokaviraston että EU-komission asetuksen mukaiset julisteet. Julisteissa kerrotaan rajanylittäjille muun muassa liha- ja maitotuotteiden tuontikiellosta ja tuotteiden luovuttamisesta Tullille maahan saavuttaessa.

Rajanylityspaikoilla on keltaisia ruokajäteastioita, joihin rajanylittäjät voivat vapaaehtoisesti jättää kielletyt elintarvikkeet. Tullille luovutetut ja Tullin haltuunottamat eläinperäiset elintarvikkeet pakastetaan ennen niiden asianmukaista hävittämistä. Tulli raportoi näiden elintarvikkeiden määrät vuosittain Euroopan komissiolle.

” Vartiuksessa rajanylittäjät ovat reagoineet hyvin infojulisteisiin. Ruokajäteastioihin on jätetty oma-aloitteisesti kiellettyjä elintarvikkeita”, kertoo Vartiuksen tullitoimipaikan esimies Atle Matilainen.

 Vartiuksessa rajan yli kulkee kuukaudessa noin 20 000 ajoneuvoa, joista kuorma-autoja on noin 3 000. Lisäksi ylityspaikan kautta kulkee kuukausittain noin 200 rahtijunaa. Vartiuksessa löydetään lähes päivittäin kiellettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita.

Liha- ja maitotuotteiden haltuunotot vuonna 2018

  • Vartius: 521 kg
  • Kuusamo: 35 kg
  • Salla: 146 kg
  • Raja-Jooseppi: 61 kg
  • koko Suomi: 5 724 kg

Tullin ruokakoirat apuna sikaruton torjunnassa

Aino on Suomen ensimmäinen eläinperäisten elintarvikkeiden etsimiseen koulutettu tullikoira. Kollegoita Ainolla on EU-alueella vain Britanniassa. Aino työskentelee pääasiassa itärajalla, mutta voi toimia valtakunnallisesti myös lentokentillä ja satamissa.

Aino on menestynyt hienosti työssään laittomien eläinperäisten elintarvikkeiden etsimisessä. Virkakoirauran aikana löydettyjen elintarvikkeiden saldo oli yhteensä noin 1 500 kiloa elokuun lopussa.

Tulli aloitti elokuussa toisen ruokakoiran, Ricon, kouluttamisen. Rico tulee toimimaan pääasiassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja pääkaupunkiseudun satamissa.

”Koirat ovat korvaamaton apu matkustajavalvonnassa, ja Aino on tehnyt todella hienoa tulosta. Tullikoirilla on myös suuri ennaltaehkäisevä vaikutus, ja yhdessä infojulisteiden sekä Ruokaviraston esitteiden avulla pyrimme pitämään taudin poissa Suomesta”, sanoo tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen.

Afrikkalainen sikarutto uhkaa sikataloutta

Afrikkalainen sikarutto on vakava uhka suomalaiselle ja eurooppalaiselle sianlihantuotannolle. Sikaeläimille tappavaa tautia esiintyy muun muassa EU-alueen itäosissa, kaikissa Baltian maissa ja EU:n itäisissä naapurimaissa. Tauti leviää maasta toiseen ihmisten huolimattoman toiminnan takia ja eläinten mukana. Eväinä ja tuliaisina kuljetettavat sian- ja villisianlihatuotteet ovat yksi leviämiskanava.

Lihan, lihavalmisteiden, maidon ja maitotuotteiden tuonti EU-alueelle matkustajien mukana, tai yksityishenkilölle postitse lähetettyinä, on eläintautien leviämisriskin takia EU-lainsäädännöllä kiellettyä.

Tullin toimet itärajan rajanylityspaikoilla ja lentokentillä liittyvät osaltaan EU:n pyrkimyksiin tehostaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa niin, ettei se leviäisi tautivapaille alueille, kuten Suomeen ja muualle läntiseen Eurooppaan.

Lehdistötiedotteet