Hyppää sisältöön

Kontaktuppgifter till tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet (ersätter meddelandet som publicerades 31.1)

Utgivningsdatum 21.2.2018 8.50
Pressmeddelande

Enligt lagstiftningen som trädde i kraft 2016 är Tillståndcentralen den ”övervakande tullen” när det gäller omprövade tillstånd till tullagring och tillfällig lagring.

Enligt lagstiftningen som trädde i kraft 2016 är Tillståndcentralen den ”övervakande tullen” när det gäller omprövade tillstånd till tullagring och tillfällig lagring.

Lagrets operativa verksamhet övervakas av lagergranskningsgruppen inom det tullkontor som ligger närmast lagret eller av en rörlig grupp. Lagerhavaren ska vara i kontakt med tullkontoret som övervakar lagrets operativa verksamhet i t.ex. följande situationer

  • ändringar i programmet som företaget anlitar för lagerbokföring
  • förändring av lagerutrymmen som omfattas av tillståndet, t.ex. utvidgning av utrymmena
  • varu- eller lagergranskning
  • korrigering av lagrets bokföring
  • förstöring av oförtullade varor
  • övrigt som kräver åtgärder av Tullen

Tillståndcentralens roll i förhållande till lagerhavarna förblir oförändrad.

Tullkontor som övervakar lagrens operativa verksamhet

Södra Finland
Lagergranskningsgruppen i södra Finland: helsinki.varastotarkastus(at)tulli.fi

Västra Finland
Rörliga gruppen i Satakunta: LTP.LiikkuvaSatakunta(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Egentliga Finland: LTP.LiikkuvaVarsinais-Suomi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Birkaland: LTP.LiikkuvaPirkanmaa(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Österbotten: LTP.LiikkuvaPohjanmaa(at)tulli.fi

Norra Finland
Rörliga gruppen i Bottenviken: Oulu.varastot(at)tulli.fi
(Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland)

Östra Finland
Lagergranskningsgruppen i sydöstra Finland: kaakkois-suomen.varastotarkastus(at)tulli.fi
(Kymmenedalen)
Rörliga gruppen i Kymmenedalen: kotka.liikkuvaryhma(at)tulli.fi
Vaalimaa tull: vaalimaatk(at)tulli.fi
Nuijamaa tulli nuijamaa.varastointi(at)tulli.fi
Rörliga gruppen i Savolax-Karelen: ITP.Liikkuvasavok(at)tulli.fi
(Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, norra delen av Södra Karelen)                                 

Åland
Rörliga gruppen i Mariehamn: Mariehamnstull(at)tulli.fi

Kundmeddelande 31.1.2018

Kundmeddelande