Valtuutetun vastaanottajan lisäselvityspyyntösanomaan muutos 3.3.2018

24.1.2018 10.07
Tiedote

Valtuutetulle vastaanottajalle lähetettävässä lisäselvityspyyntösanomassa (FITREQ) asiakkaanviite -tieto (TraderReferenceID) on muutettu valinnaiseksi. Muutos tulee voimaan 3.3.2018.

Päivitetyt skeemat on julkaistu Tullin nettisivuilla.

Asiakastiedotteet