Hyppää sisältöön

Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

Utgivningsdatum 8.4.2010 15.18 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.31
Pressmeddelande

63/2010

Given i Helsingfors den 31 mars 2010
—————

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras i finansministeriets förordning av den 17 december 2008 om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (876/2008) del II i den bifogade avgiftstabellen enligt bilagan nedan.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010 och gäller till utgången av 2010.

Bilaga

II TULLSTYRELSENS BESLUT

2. Beslut som gäller registrering och beskattning

2.6 Tillstånd som gäller registrerad mottagare enligt punktskattelag:

 

2.6.1. Tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter

500 euro

2.6.2 Tillstånd som gäller endast nationella punktskatter

400 euro

2.7 Tillstånd som gäller registrerad avsändare enligt punktskattelag

200 euro

2.8 Förlängning eller mindre ändring av giltighetstiden för ovan nämnda beslut gällande påförande av accis eller punktskatt

180 euro, dock högst avgiften för tillståndet

2.9 Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 2.3.1-2.7

150 euro, dock högst avgiften för tillståndet

TMD