Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaisuajankohta 8.4.2010 15.18
Tiedote

63/2010

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2010

—————

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta 17 päivänä joulukuuta 2008 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (876/2008) liitteenä olevan maksutaulukon II osaa liitteen mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.
 

Liite

II TULLIHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

2. Rekisteröintiä ja verotusta koskevat päätökset

 

2.6 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat:

 

2.6.1 Harmonoituja valmisteveroja koskeva lupa

500 euroa

2.6.2 Vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

400 euroa

2.7 Valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa

200 euroa

2.8 Edellä mainittujen valmisteverotusta koskevien päätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen

180 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu

2.9 Edellä 2.3.1-2.7 kohtia koskevaan hakemukseen annettava hylkäävä päätös

150 euroa, kuitenkin enintään luvasta menevä maksu

THT